Organizer profilbild

Zington Academy

https://www.zingtongroup.com/

Välkommen till Zington Academy!

Det är ingen hemlighet att vi på Zington sitter på djup kunskap inom ett antal expertområden, som alla driver innovation, optimering och lyckade leveranser inom digitalisering. Sedan en tid tillbaka har vi allt oftare mötts av frågan om vi kan tänka oss att sprida den kunskap vi besitter. Sagt och gjort. Genom vår utbildningssatsning Zington Academy har vi nu glädjen att erbjuda kurser inom flera av Zingtons expertområden, med erfarna kursledare som varvar teori, praktik och interaktion med exempel baserade på verkligheten. Kursutbudet, alltid med fokus på vidareutbildning inom digitalisering och agila arbetssätt, kommer att expanderas löpande.

Vem är Zington Academy till för?

Våra kurser riktar sig till yrkesverksamma som vill fördjupa sina kunskaper inom bland annat design, UX och Quality Assurance (Agil Kvalitetssäkring, Testautomatisering och ScrumMaster). Med fokus på vidareutbildning erbjuder vi kurser för såväl individer, som team. Vid önskemål om företagsanpassning skräddarsyr vi samtliga utbildningar till olika företagsprofiler.

Våra utbildare

Våra instruktörer är genuint passionerade föreläsare som tillika är några av branschens mest erfarna och insiktsfulla. Med hög kompetens och mångårig konsulterfarenhet har våra utbildare en unik infallsvinkel och den erfarenhet som fordras för att tillhandahålla kursdeltagare ett upplägg som bygger på lärande över tid. Våra föreläsare har en bred verktygslåda, fylld med metoder och tekniker, blandat med den rätta kunskapen för att varva teori, med praktiska övningar.

Vilka områden har vi kurser inom?

Inledningsvis kommer vi erbjuda kurser inom User Experience, Design, Agil Kvalitetssäkring, Testautomatisering och ScrumMaster.

Övriga tips?

Många företag har valt att fokusera på mer agilt arbete och SAFe, men behöver fortfarande stöd för att genomföra förändringarna i praktiken och få alla att arbeta utifrån en gemensam syn. Här kan våra team-fokuserade utbildningar vara till stor hjälp.