Externa riktlinjer för
forumet – utkast

Eventbrite erbjuder ett forum av mångfald med miljontals människor som upptäcker en mängd olika liveupplevelser runt om i världen. Integriteten på vår plattform är något vi tar på största allvar. Vi har tagit fram dessa riktlinjer för forumet för att beskriva den sortens evenemang, aktiviteter och innehåll som vi på Eventbrite uppmuntrar, och vilka som inte är tillåtna. Dessa riktlinjer för forumet är införlivade i Eventbrites större och mer omfattande Användarvillkor.

Begrepp med versaler som inte har definierats här, t.ex. ”Arrangör”, ”Användare” och ”Tjänster”, har samma definition som de som Eventbrite använder i Användarvillkoren. Vi har rätt att ta bort eller begränsa åtkomsten till innehåll som vi anser bryter mot Riktlinjerna för forumet eller Användarvillkoren. Mer information om Eventbrites juridiska villkor finns här.
Now Is Your Time - Day Breaker - New york City, NY

Bygga ett fantastiskt forum

Eventbrite är en plats där vem som helst kan skapa eller hitta liveupplevelser som väcker passionen till liv. Som en plattform som värdesätter olika åsikter och ett levande forum, har vi åtagit oss att tillhandahålla en säker, inkluderande och respektfull plattform för organisationen och för att upptäcka live-evenemang.

Vi uppmuntrar dig att skapa alla typer av evenemang som sammanför människor – oavsett om du är intresserad av vin, e-postmarknadsföring, dans eller kodning. Vi ber att ditt innehåll firar olika kulturer, länder och röster och är ditt eget eller anskaffat på lämpligt sätt.

För att hjälpa dig förstå vad vi inte tillåter på Eventbrite har vi skapat Riktlinjer för forumet. Listan är inte uttömmande, och vi kan lägga till eller förbättra den, så det är viktigt att du fortsätter att kontrollera eventuella ändringar eller uppdateringar ofta.

Förbjudet innehåll

Sexuellt innehåll för vuxna

Lägg inte upp explicit sexuellt eller olämpligt vuxeninnehåll. Detta inkluderar:

 • Pornografi eller länkar till pornografiska webbplatser
 • Nakenhet eller bilder som kan leda till sexuell upphetsning eller publiceras i ett sexualiserat sammanhang
 • Innehåll relaterat till sexuella kontaktförsök, försäljning av sexuella aktiviteter och tjänster; stripptjänster; sexuell massage; och eskorttjänster
 • Explicit innehåll om sexuella fetischer

Djurskydd och djurplågeri

Posta inte inlägg där djur skadas. Detta inkluderar:

 • Handel med eller annan olaglig kommersiell exploatering av utrotningshotade djur och deras produkter
 • Olaglig jakt
 • Sexuella övergrepp mot djur
 • Lemlästning, stympning, tortyr, sårskador eller dödande som inte hör till standardförfaranden, såsom livsmedelanskaffning eller laglig jakt

Cannabis

Posta inte inlägg som främjar användning eller försäljning av cannabis. Detta innebär:

 • Cannabis eller cannabis-infunderade produkter (inklusive CBD) som erbjuds gratis eller kan köpas av arrangören, eller som en del av biljettköpet (inklusive gratisprover, infunderad mat/dryck, presentpåsar, produktrabatter och giveaways), deltagare som delar på cannabis, att lära ut hur man odlar eller utvinner cannabis (inklusive tillagningskurser) eller rundturer på platser där cannabis hanteras
 • Denna policy gäller även om cannabis är lagligt i jurisdiktionen

Barnskydd

Gör eller posta inte något som utsätter minderåriga för risk.

 • Lägg inte upp något som skulle anses vara innehåll med sexuella övergrepp mot barn, vilket inkluderar material som skildrar sexuella övergrepp och utnyttjande av barn under 18 år, inklusive nakna barn och innehåll avsett för sexuell upphetsning. Vi tar denna typ av innehåll på största allvar och rapporterar det till National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).
 • Om du arrangerar ett evenemang där barn under 18 år (eller myndig ålder) kan delta, måste föräldern eller vårdnadshavaren i enlighet med Eventbrites Användarvillkor, registrera den minderårige och/eller köpa biljetten för den minderåriges räkning. Du får inte använda våra verktyg eller tjänster för att samla in data direkt från barn under 13 år

Mobbning

Lägg inte upp innehåll eller evenemang som främjar eller möjliggör mobbning, som:

 • Trakasserier på nätet, skam, utpressning eller kränkande eller hotfull behandling av andra
 • Uttalanden som hetsar eller uppmanar till våld mot någon/några person(er)
 • Innehåll som främjar, uppmuntrar eller ger instruktioner för självskada, självmord eller ätstörningar
 • Ärekränkning av personlighet.

Innehåll eller evenemang som är hatiska, farliga eller våldsamma

Lägg inte upp innehåll eller evenemang som är hatiska eller farliga eller som diskriminerar eller hotar någon samhällsgrupp, eller som uppmuntrar till våld. Detta inkluderar:

 • Hatpropaganda, hatiska ideologier och hatiska aktiviteter som hetsar till, uppmuntrar till eller utövar våld, skrämsel, förakt, trakasserier eller hot riktade mot en individ eller grupp baserat på deras faktiska eller upplevda etnicitet, religion, nationella ursprung, invandringsstatus, könsidentitet, sexuella läggning, funktionshinder, ålder eller veteranstatus
 • Terroristsymboler, aktiviteter och organisationer eller organiserad kriminell verksamhet

Människohandel

Lägg inte upp något som främjar eller bidrar till människohandel.

 • Människohandel är brottet att använda våld, bedrägeri eller tvång för att utnyttja en person för arbete, tjänster eller kommersiella sexhandlingar. Detta inkluderar sexhandel, tvångsarbete, handel med barn från barnhem och tvångsäktenskap

Olagliga aktiviteter

Lägg inte upp olagligt innehåll eller inlägg om olagliga aktiviteter, som:

 • Olaglig spelverksamhet
 • Försäljning eller intag av illegala droger och andra olagliga substanser
 • Pyramidspel
 • Intrång i immateriella rättigheter genom att ladda upp, distribuera, reproducera, duplicera eller ta bort upphovsrätten eller varumärket för något innehåll på Eventbrite som du inte har rätt till enligt lag, vilket inkluderar men inte är begränsat till, alla bilder, logotyper, videor, och text som laddats upp på din evenemangssida. Om du har identifierat obehörig användning av din immateriella egendom på Eventbrite, följ processen i vår Policy för upphovsrätt och varumärken

Integritet och säkerhet

Inkräkta inte på integriteten och säkerheten för Eventbrite-tjänster genom att:

 • Störa, avbryta driften av eller försöka få obehörig åtkomst till Eventbrite-tjänsterna eller de servrar eller nätverk som används för att göra tjänsterna tillgängliga
 • Posta, överföra eller släppa virus, spionprogram, botar eller annan programvara som kan vara skadlig eller avsedda att skada eller kapa driften av eller övervaka användningen av Eventbrites hårdvara, programvara eller utrustning

Desinformation

Lägg inte upp innehåll som innehåller, stöder eller vidmakthåller potentiellt skadlig desinformation. Detta inkluderar:

 • Vilseledande innehåll som främjar rädsla, hat och/eller fördomar och uppmuntrar till våld mot en individ eller en specifik grupp människor
 • Vetenskapligt eller medicinskt ogrundade hälsoråd som kan ha skadliga effekter på deltagarnas hälsa eller allmänna säkerhet
 • Innehåll som härrör från desinformationskampanjer riktade mot Eventbrite eller andra plattformar

Felaktig beskrivning

Ge inte en felaktig bild av dig själv, ditt evenemang eller innehållet i ditt evenemang. Detta inkluderar:

 • Att utge dig för att vara en annan person eller enhet, inklusive men inte begränsat till statliga tjänstemän eller en offentlig person; felaktigt ange eller på annat sätt förvränga din anknytning till någon person eller enhet; eller uttrycka eller antyda att Eventbrite stöder alla uttalanden du gör utan uttryckligt skriftligt godkännande att göra det
 • Otillåten försäljning eller återförsäljning av biljetter, förbjuden försäljning eller möjliggöra försäljning av något annat än en biljett till det egna evenemanget
 • Användning av arenor eller platser utan lämplig auktorisation eller lämpligt tillstånd

Sekretess

Inkräkta inte på andras privatliv.

 • Fundera över och var försiktig med vilken typ av information du ber om. Du bör inte använda Eventbrite för att samla in eller dela kreditkortsnummer, personnummer, finansiell information eller annan känslig information som inte är absolut nödvändig för administrationen av ditt evenemang och inte är tillgänglig för insamling via alternativa metoder

Lotterier, utlottningar eller giveaways

Lägg inte upp innehåll om lotterier, utlottningar eller giveaways som:

 • Inte är en del av ett live-evenemang på evenemangssidan, eller
 • I övrigt är förbjudet enligt lag. I vissa jurisdiktioner är det förbjudet att sälja lotter online. Se till att du följer lagarna om hasardspel i din jurisdiktion innan du inkluderar dem i ditt evenemang

Oacceptabla affärsmetoder

Lägg inte upp något som utgör oacceptabla affärsmetoder, till exempel:

 • Skräppost såsom oönskad reklam, reklammaterial, länkar till osäkra webbplatser, massutskick av e-postmarknadsföring eller "skräppost", kedjebrev, undersökningar, investeringsmöjligheter eller någon annan form av kontakt för kommersiella syften
 • Nätverksförsäljning
OBS! Vi tillåter marknadsföring om ett evenemang sponsras eller annonseras. Vi tillåter också våra användare att skapa flera evenemang som en del av en serie
 • Evenemang som främst marknadsför kommersiella produkter eller tjänster, oavsett om det är dina egna eller en tredje parts, som inte är relevanta för det upplagda evenemanget, förutom när de hänvisar till sponsorer av evenemanget, eller varor eller boende som har lagts till som ett alternativ tillsammans med evenemangsbiljett/registrering
 • Bedrägerier som "Bli rik snabbt"-program, falska tjänster för att öka kreditvärdigheten eller andra bedrägliga och vilseledande tjänster

Vapen

Lägg inte upp evenemang som säljer, distribuerar eller överför vapen och skjutvapen, till exempel:

 • Säljare, mässor, lotterier, auktioner och/eller giveaways som säljer, distribuerar eller överför
 1. skjutvapen, delar eller hårdvara till skjutvapen samt ammunition och/eller
 2. vapen och andra anordningar som är utformade för att orsaka fysisk skada

Hur man flaggar innehåll och Eventbrites granskningsprocess

Vårt mål är att främja ett tryggt och respektfullt forum. Om du får reda på någon evenemangssida eller något innehåll som kan bryta mot dessa Riktlinjer för forumet eller våra Användarvillkor, vänligen kontakta oss omedelbart. Om det rör sig om ett evenemang, använd länken Rapportera detta evenemang i evenemangets sidfot. Vi granskar varje rapport, och beroende på rapportens karaktär kan vi eventuellt följa upp med dig.

Det är också viktigt att komma ihåg att Eventbrite uppmuntrar ett globalt forum med mångfald; Innehåll som du anser är stötande eller kontroversiellt kanske inte bryter mot våra Riktlinjer för forumet och kanske inte leder till det agerande du önskade. Vi uppskattar verkligen din feedback och möjligheten att höra från våra forummedlemmar. Om du anser att vår borttagning av ditt evenemang eller innehåll är ett fel, vänligen meddela oss genom att svara på vårt ursprungliga e-postmeddelande angående ditt evenemang. För att göra ditt evenemang så autentiskt, respektfullt, inkluderande och säkert som möjligt, läs vår Guide för bästa praxis för en evenemangssida av hög kvalitet.

Brott mot våra Riktlinjer för forumet

Om vi fastställer att innehållet bryter mot våra Riktlinjer för forumet kan vi ta bort endast det relevanta innehållet, ta bort hela evenemangssidan eller vidta alternativa åtgärder som Eventbrite anser lämpliga med tanke på omständigheterna kring innehållet. Om missbruket av våra tjänster är allvarligt och grovt (enligt vår bedömning), kan vi också stänga av eller avsluta Eventbrite-kontot i fråga. Observera att visst innehåll, även om det inte bryter mot våra Riktlinjer för forumet, kanske inte är lämpligt för majoriteten av vårt forum. I dessa fall kan vi besluta att göra innehållet privat eller på annat sätt minska dess distribution.

Om vi anser att det finns legitim risk för fysisk skada på person eller grupp människor, eller direkta hot mot den allmänna säkerheten, vidtar vi inte bara åtgärder på vår webbplats, utan kommer också att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter, när så är lämpligt och efter eget gottfinnande. Detta inkluderar att rapportera innehåll med sexuella övergrepp mot barn till myndigheter som National Center for Missing and Exploited Children. Om du eller någon du känner är i omedelbar fara till följd av innehåll som publicerats på Eventbrite, kontakta först din lokala brottsbekämpande myndighet. När du har rapporterat problemet till polisen, klicka här för att rapportera problemet direkt till Eventbrite.