Utnarm

Utnarm, Uppsala teknolog- och naturvetarkårs karriärmässa. Här bygger vi vägar mot framtider, drömmar och karriärer.

Utnarm, Uppsala Union of Engineering and Science students. Here we build roads to the future, dreams and careers.

Utnarm, Uppsala teknolog- och naturvetarkårs karriärmässa. Här bygger vi vägar mot framtider, drömmar och karriärer.

Utnarm, Uppsala Union of Engineering and Science students. Here we build roads to the future, dreams and careers.

Händelser

Tyvärr, det finns inga kommande evenemang