Urkraft

Vår modell handlar om att nyttja människors hela kapacitet och passar för alla typer av företag och organisationer, där förmågan att samarbeta är viktig. Vår affärsidé är att genom utbildning och aktiviteter erbjuda skräddarsydda möjligheter för organisationer och företag att ta tillvara varje människas samlade kompetens.

Vi vill bidra till samhällsutveckling och driver processer och projekt utifrån den grundfilosofin.

URKRAFT är Sveriges ledande utbildare inom partnering och samverkan. Vi har årligen100-tals deltagare på våra utbildningar, som genomförs såväl digitalt som genom fysisk närvaro. Våra utvecklingskonsulter har bred erfarenhet och stor kompetens inom partnering. Vi engageras ofta av beställare i ett tidigt skede, driver processen i upphandlingsarbetet, skapar förutsättningar för att en upphandling följer LOU/ LUF och styrs mot de mål som eftersträvas.

URKRAFT säkerställer också att kontraktet följer de standardavtal som finns samt är anpassat efter upphandlingsföremålets förutsättningar.

URKRAFT engageras ofta också som partneringledare i projekt, varför vår organisation har kunskap om och stor förståelse för vad som sker i ett projekt.

URKRAFT har huvudkontor i Skövde, men verkar i hela Sverige.

URKRAFT har ett stort arbetsfält, men vi är en tight organisation och arbetar med tydliga strukturer. Det gör att vi vet vad vi kan förvänta oss av varandra, och att det är enkelt att hitta information som rör vårt arbete.

Vår modell handlar om att nyttja människors hela kapacitet och passar för alla typer av företag och organisationer, där förmågan att samarbeta är viktig. Vår affärsidé är att genom utbildning och aktiviteter erbjuda skräddarsydda möjligheter för organisationer och företag att ta tillvara varje människas samlade kompetens.

Vi vill bidra till samhällsutveckling och driver processer och projekt utifrån den grundfilosofin.

URKRAFT är Sveriges ledande utbildare inom partnering och samverkan. Vi har årligen100-tals deltagare på våra utbildningar, som genomförs såväl digitalt som genom fysisk närvaro. Våra utvecklingskonsulter har bred erfarenhet och stor kompetens inom partnering. Vi engageras ofta av beställare i ett tidigt skede, driver processen i upphandlingsarbetet, skapar förutsättningar för att en upphandling följer LOU/ LUF och styrs mot de mål som eftersträvas.

URKRAFT säkerställer också att kontraktet följer de standardavtal som finns samt är anpassat efter upphandlingsföremålets förutsättningar.

URKRAFT engageras ofta också som partneringledare i projekt, varför vår organisation har kunskap om och stor förståelse för vad som sker i ett projekt.

URKRAFT har huvudkontor i Skövde, men verkar i hela Sverige.

URKRAFT har ett stort arbetsfält, men vi är en tight organisation och arbetar med tydliga strukturer. Det gör att vi vet vad vi kan förvänta oss av varandra, och att det är enkelt att hitta information som rör vårt arbete.