Skellefteå Byautvecklingsråd

Skellefteå byautvecklingsråd är en ideell förening som arbetar med att skapa bättre förutsättningar att bo, leva och verka på vår landsbygd. Vår roll är att vara en länk mellan våra byar, kommun och myndigheter.

Föreningen Skellefteå byautvecklingsråd har funnits i mer än 20 år och inom vårt nätverk delar vi stora erfarenheter av landsbygdsutveckling. Vi verkar för att ta tillvara på de små initiativen och möjliggöra de stora visionerna.

Skellefteå byautvecklingsråd är en ideell förening som arbetar med att skapa bättre förutsättningar att bo, leva och verka på vår landsbygd. Vår roll är att vara en länk mellan våra byar, kommun och myndigheter.

Föreningen Skellefteå byautvecklingsråd har funnits i mer än 20 år och inom vårt nätverk delar vi stora erfarenheter av landsbygdsutveckling. Vi verkar för att ta tillvara på de små initiativen och möjliggöra de stora visionerna.

Händelser

Tyvärr, det finns inga kommande evenemang