Raymond

Raymond är din helhetsleverantör av hållbar och effektiv solenergi. Vi projekterar, konstruerar, bygger och installerar din solcellsanläggning. Vi är med hela vägen – från förstudie på plats hos dig till igångsättning.

Vi kravställer, utvecklar, designar och projekterar våra egna installationer på huvudkontoret i Mölnlycke. Våra komponenter, såsom paneler och växelriktare, kommer från ledande tillverkare – byggda enligt våra specifikationer.

Flera av våra lösningar är egna patent, exempelvis vår smarta monteringslist som säkrar mot läckage och underlättar för våra montörer.

Vår vision är att göra det enkelt för alla att dra nytta av solens energi – vi vill göra det möjligt för dig att producera lika mycket el som din fastighet och dina fordon förbrukar.

Raymond är din helhetsleverantör av hållbar och effektiv solenergi. Vi projekterar, konstruerar, bygger och installerar din solcellsanläggning. Vi är med hela vägen – från förstudie på plats hos dig till igångsättning.

Vi kravställer, utvecklar, designar och projekterar våra egna installationer på huvudkontoret i Mölnlycke. Våra komponenter, såsom paneler och växelriktare, kommer från ledande tillverkare – byggda enligt våra specifikationer.

Flera av våra lösningar är egna patent, exempelvis vår smarta monteringslist som säkrar mot läckage och underlättar för våra montörer.

Vår vision är att göra det enkelt för alla att dra nytta av solens energi – vi vill göra det möjligt för dig att producera lika mycket el som din fastighet och dina fordon förbrukar.

Händelser