Radar

Med vår unika position som trovärdig- och oberoende part stöttar vi IT-ekosystemets alla aktörer med värdeskapande genom att erbjuda en komplett helhetslösning på vår plattform. Vi samlar rapporter och nyckeltal, benchmarking modeller, best practice, olika typer av jämförelser samt strategisk rådgivning – allt på ett och samma ställe. Genom bred expertis, metodik och historiskt insamlad data kan Radar predicera framtiden på den lokala- såväl som den globala marknaden.

Med vår unika position som trovärdig- och oberoende part stöttar vi IT-ekosystemets alla aktörer med värdeskapande genom att erbjuda en komplett helhetslösning på vår plattform. Vi samlar rapporter och nyckeltal, benchmarking modeller, best practice, olika typer av jämförelser samt strategisk rådgivning – allt på ett och samma ställe. Genom bred expertis, metodik och historiskt insamlad data kan Radar predicera framtiden på den lokala- såväl som den globala marknaden.

Händelser

Tyvärr, det finns inga kommande evenemang
Tyvärr, det finns inga tidigare händelser