Konstnärscentrum

Konstnärscentrum är en centrumbildning med konstnären i fokus. Genom att förmedla konstnärliga uppdrag, främja konstnärlig verksamhet och stötta konstnärer i deras yrkesaktiva roll skapar vi nya möjligheter för konsten. Vi arrangerar utbildningar, föreläsningar och andra arrangemang med fokus på yrkesgemenskap och kompetensutveckling för våra medlemskonstnärer.

Konstnärscentrum är en rikstäckande organisation med fem självständiga regionala föreningar, Konstnärscentrum Nord – Konstnärscentrum Syd – Konstnärscentrum Öst – Konstnärscentrum Väst – Konstnärscentrum Mitt. För att delta i våra arrangemang krävs att du är medlem i en av dessa föreningar. Att bli medlem är enkelt och billigt, gå in på vår hemsida för att bli medlem i en av våra regionala föreningar idag! PÅ vår hemsida kan du även hitta information om alla våra medlemsförmåner och vad som är aktuellt i våra regionala föreningar.

Konstnärscentrum är en centrumbildning med konstnären i fokus. Genom att förmedla konstnärliga uppdrag, främja konstnärlig verksamhet och stötta konstnärer i deras yrkesaktiva roll skapar vi nya möjligheter för konsten. Vi arrangerar utbildningar, föreläsningar och andra arrangemang med fokus på yrkesgemenskap och kompetensutveckling för våra medlemskonstnärer.

Konstnärscentrum är en rikstäckande organisation med fem självständiga regionala föreningar, Konstnärscentrum Nord – Konstnärscentrum Syd – Konstnärscentrum Öst – Konstnärscentrum Väst – Konstnärscentrum Mitt. För att delta i våra arrangemang krävs att du är medlem i en av dessa föreningar. Att bli medlem är enkelt och billigt, gå in på vår hemsida för att bli medlem i en av våra regionala föreningar idag! PÅ vår hemsida kan du även hitta information om alla våra medlemsförmåner och vad som är aktuellt i våra regionala föreningar.

Händelser

Tyvärr, det finns inga kommande evenemang