Igor Dzeba

Igor Dzeba är en certifierad Breathworker, Bodyworker, Gongmästare och diplomerad coach. 

Han har en magisterexamen i teknik- och företagsadministration och är certifierad PMP (Project Management Professional). Han har även en betydande karriär i ledarskapsutveckling inom företagsvärlden. 

Igors passion är att få människor att utvecklas, känna sin egen styrka och vara redo att möta livets utmaningar. Hans genuina intresse för personlig utveckling och bakgrund resulterade i att han skapade ett eget program – Life Path Integration Program. 

Life Path Integration Program (LPI) handlar om personlig utveckling och självinsikt. LPI Program skapar färdigheter som stödjer dig i den riktning du vill gå och de mål du vill uppnå. 

”Låt din inre sol belysa hela världen”

Igor Dzeba - 2021 © all right reserved 

Kontakta Igor om du vill veta mer om Life Path Integration (LPI) och de kurser han erbjuder. 

Mobil: 070-670 4041 eller e-post: igor_dzeba@yahoo.com

Igor Dzeba är en certifierad Breathworker, Bodyworker, Gongmästare och diplomerad coach. 

Han har en magisterexamen i teknik- och företagsadministration och är certifierad PMP (Project Management Professional). Han har även en betydande karriär i ledarskapsutveckling inom företagsvärlden. 

Igors passion är att få människor att utvecklas, känna sin egen styrka och vara redo att möta livets utmaningar. Hans genuina intresse för personlig utveckling och bakgrund resulterade i att han skapade ett eget program – Life Path Integration Program. 

Life Path Integration Program (LPI) handlar om personlig utveckling och självinsikt. LPI Program skapar färdigheter som stödjer dig i den riktning du vill gå och de mål du vill uppnå. 

”Låt din inre sol belysa hela världen”

Igor Dzeba - 2021 © all right reserved 

Kontakta Igor om du vill veta mer om Life Path Integration (LPI) och de kurser han erbjuder. 

Mobil: 070-670 4041 eller e-post: igor_dzeba@yahoo.com

Events