Goethe-Institut Schweden

Goethe-Institutet är Förbundsrepublikens Tysklands kulturinstitut med verksamhet i hela världen.

Vår uppgift är att främja det tyska språket i utlandet och gynna det internationella kultursamarbetet. Genom att informera om det kulturella, sociala och politiska livet vill vi förmedla en mångfacetterad bild av Tyskland. Våra program inom kultur och utbildning främjar interkulturell dialog och gör det möjligt att ta del av tysk kultur i utlandet. De stärker även uppbyggnaden av civilsamhällets strukturer och främjar internationell rörlighet.

Goethe-Institut Schweden främjar det tyska språket och förmedlar tysk kultur och en aktuell bild av Tyskland i hela landet.

Våra kulturprogram förenar tysk nutidskultur med svenska och europeiska positioner, alltid i samarbete med lokala partner.

Vi samverkar med svenska institutioner och organisationer som är engagerade i främjandet av det tyska språket och försöker på så sätt att stärka intresset för att lära sig tyska.

Goethe-Institutet är Förbundsrepublikens Tysklands kulturinstitut med verksamhet i hela världen.

Vår uppgift är att främja det tyska språket i utlandet och gynna det internationella kultursamarbetet. Genom att informera om det kulturella, sociala och politiska livet vill vi förmedla en mångfacetterad bild av Tyskland. Våra program inom kultur och utbildning främjar interkulturell dialog och gör det möjligt att ta del av tysk kultur i utlandet. De stärker även uppbyggnaden av civilsamhällets strukturer och främjar internationell rörlighet.

Goethe-Institut Schweden främjar det tyska språket och förmedlar tysk kultur och en aktuell bild av Tyskland i hela landet.

Våra kulturprogram förenar tysk nutidskultur med svenska och europeiska positioner, alltid i samarbete med lokala partner.

Vi samverkar med svenska institutioner och organisationer som är engagerade i främjandet av det tyska språket och försöker på så sätt att stärka intresset för att lära sig tyska.

Händelser