Skip Main Navigation
Page Content

FireSeal AB

FireSeal är ett svenskt företag som utvecklar och säljer system för brandtätning.

Företaget grundades för drygt 40 år sedan för att utföra ett uppdrag från den svenska staten – att brandtäta de svenska kärnkraftverken. Med avstamp i denna pionjärinsats har FireSeal under åren utvecklat en framgångsrik verksamhet inom bl a byggsektorn i främst Sverige och Norge, där FireSeal är marknadsledande inom mjuka brandtätningslösningar.

Spara detta event

Event Saved