Feminvest

Feminvest är sannolikt Sveriges största kvinnliga investerarnätverk för kvinnligt ägande & inflytande.

Feminvest är sannolikt Sveriges största kvinnliga investerarnätverk för kvinnligt ägande & inflytande.

Händelser

Tyvärr, det finns inga kommande evenemang