Femina Fortis Utbildning

Femina Fortis bildades med en vision att alla kvinnor ska känna sig trygga, sedda och hörda under sin graviditet och förlossning.

Våra grundpelare är: att stärka, att stötta, att utbilda

Vi ska också öka medvetenheten om doulor i samhället och försöka förbättra förlossningsvården samt öka medvetenhet kring psykisk ohälsa vid graviditet.

Femina Fortis ska erbjuda utbildningar som fokuserar på just hälsa och harmoni inom graviditet och familjeliv.