Digidem Lab

Digidem Lab är ett oberoende demokratilabb som stöttar stadsdelar, kommuner och offentliga institutioner i att utföra effektiva och inkluderande medborgardialoger. Vi studerar, testar och erbjuder internationellt beprövade digitala verktyg och metoder för medborgardeltagande och skapar medborgarcentrerade processer för att särskilt nå underrepresenterade grupper.

Digidem Lab är ett oberoende demokratilabb som stöttar stadsdelar, kommuner och offentliga institutioner i att utföra effektiva och inkluderande medborgardialoger. Vi studerar, testar och erbjuder internationellt beprövade digitala verktyg och metoder för medborgardeltagande och skapar medborgarcentrerade processer för att särskilt nå underrepresenterade grupper.