Organizer profilbild

CoSkill

https://coskill.se

CoSkill är ett initiativ som erbjuder verktyg för företag och dess anställda för att arbeta strategiskt med kompetensutveckling och genomföra rätt utbildningar med fokus på den digitala omställningen. Deltagande företag betalar med tid och inte pengar.

CoSkill är finansierat av Europeiska Socialfonden och drivs av Region Skåne och Region Blekinge.