Citerus

Where people turn tech into business

Citerus är ett personalägt IT-konsultföretag inom organisation- och mjukvaruutveckling och utbildning. Vi håller ögonen på affärsvärdet och vet att det handlar om både teknik, människor och samarbete. 

Vi är ett inspirationshus och tror på personlig utveckling genom kunskapsspridning, vi bjuder gärna på tips och våra erfarenheter.

Vi pratar: DevOps, Scrum, Kanban, Domän-driven Design, Agilt Ledarskap, Mjukvaruhantverk, Lean UX, Java, Microservices, Scala, Kotlin, JS, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Value Stream Mapping, Event Storming, etc.

Welcome to the house of inspiration

Where people turn tech into business

Citerus är ett personalägt IT-konsultföretag inom organisation- och mjukvaruutveckling och utbildning. Vi håller ögonen på affärsvärdet och vet att det handlar om både teknik, människor och samarbete. 

Vi är ett inspirationshus och tror på personlig utveckling genom kunskapsspridning, vi bjuder gärna på tips och våra erfarenheter.

Vi pratar: DevOps, Scrum, Kanban, Domän-driven Design, Agilt Ledarskap, Mjukvaruhantverk, Lean UX, Java, Microservices, Scala, Kotlin, JS, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Value Stream Mapping, Event Storming, etc.

Welcome to the house of inspiration

Händelser

Tyvärr, det finns inga kommande evenemang