Kraftsamling - AI i samhällsbygget

Kraftsamling - AI i samhällsbyggandet - är ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment och finansieras av Formas. Syftet med projektet är att bidra till hållbar utveckling och faktiska affärs- och samhällsnyttor i samhällsbyggnadssektorn genom ökad tillämpning av AI. I Kraftsamlingen ingår att stärka sektorns aktörers kunskaper, förmågor och nätverk kopplat till AI i syfte att få fler att komma igång praktiskt med AI på bred front.

Kraftsamling - AI i samhällsbyggandet - är ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment och finansieras av Formas. Syftet med projektet är att bidra till hållbar utveckling och faktiska affärs- och samhällsnyttor i samhällsbyggnadssektorn genom ökad tillämpning av AI. I Kraftsamlingen ingår att stärka sektorns aktörers kunskaper, förmågor och nätverk kopplat till AI i syfte att få fler att komma igång praktiskt med AI på bred front.

Händelser