Webinar  - Klara - Skapa verksamhetsnytta med Klara Dialog (2)

Åtgärdspanel

Webinar - Klara - Skapa verksamhetsnytta med Klara Dialog (2)

Vi välkomnar alla till vårt webinar om hur du skapar verksamhetsnytta med Klara Dialog

Av Knowit Sverige

Tid och plats

Datum och tid

mån 8 maj 2023 04:00 - 05:00 PDT

Plats

Online

Eventdetaljer

  • 1 timme
  • Mobila eBiljetter

I en tid när digitalisering står i fokus och informationsflöden ständigt ökar, ökar också kraven på en säker, kvalitativ och effektiv informationshantering. Klara Dialog har tagits fram för att förenkla användningen av uppgifter som registreras i Klara. Målgruppen för Klara Dialog är alla de som hanterar handlingar i organisationens olika verksamheter såsom medarbetare i verksamhetsprocesser, handläggare, arkivredogörare m.fl.

Det här webinaret lägger fokus på hur du skapar verksamhetsnytta med hjälp av Klara Dialog i din organisation genom att samla detaljer och anvisningar kring verksamhetens processer och information och göra dem tillgängliga för alla medarbetare.

I detta webinar visar Knowit:

  • Hur Klara Dialog används som verktyg för att hantera verksamhetsinformationen i ett infrastrukturellt perspektiv
  • Hur Klara Dialog presenterar verksamhetens processer och informationshantering för alla medarbetare
  • Hur man kan skapa mervärde genom gemensam användning av resurserna processer, information och system

Webinaret hålls vid två tillfällen:

  • 7/3 kl 11
  • 8/5 kl 13

Webinaret är kostnadsfritt och länk skickas ut per mail dagen innan.

Har du frågor? Kontakta Claes Bengtsson, 0722-316900.

Om arrangören

Arrangerad av
Knowit Sverige

Knowit är ett konsultbolag som stöttar företag och organisationer i den digitala transformationen. Med en unik kombination av kompetens inom it, design, kommunikation och management utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar som bidrar till ett högt affärsvärde för våra kunder.

Knowit etablerades 1990 och har i dag cirka 3 800 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Polen. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit är sedan 1997 noterat på den nordiska börsen i Stockholm.