Webinar - Klara Dialog - Ett effektivt stöd för verksamhetsinformation (2)

Åtgärdspanel

Webinar - Klara Dialog - Ett effektivt stöd för verksamhetsinformation (2)

Vi välkomnar alla till vårt webinar om Klara och Klara Dialog – Ett effektivt stöd för hantering av verksamhetsinformation och handlingar.

Av Knowit Sverige

Tid och plats

Datum och tid

tis 23 maj 2023 04:00 - 05:00 PDT

Plats

Online

Eventdetaljer

  • 1 timme
  • Mobila eBiljetter

Klara och Klara Dialog – Ett effektivt stöd för hantering av verksamhetsinformation och handlingar i verksamheten.

Klara Dialog har tagits fram för att förenkla användningen av uppgifter som registreras i Klara. Målgruppen är alla de som hanterar handlingar i organisationens olika verksamheter såsom medarbetare i verksamhetsprocesser, handläggare, arkivredogörare m.fl. Klara Dialog presenterar uppgifter och hanteringsanvisningar i en mer användarvänlig form än de traditionella dokumenthanteringsplanerna och underlättar på så sätt dokumenthanteringen i organisationer.

I detta webinaret visar Knowit:

  • Hur Klara Dialog fungerar och hur man förbereder i Klara för att Klara Dialog ska ge ett effektivt stöd för dem som hanterar handlingar i verksamheterna
  • Hur Klara Dialog fungerar bra för medarbetare som saknar fackkunskaper i dokumenthantering
  • Att Klara Dialog är intuitivt för att användare lätt ska ta till sig informationen
  • Hur Klara Dialog minskar ledtider kring uppgifter som användare kan lösa på egen hand och således minska belastningen på arkivarier
  • Hur användarna genom Klara Dialog ska få en ökad förståelse för klassificeringsstrukturen och vilka processer som finns i organisationen

Webinaret hålls vid två tillfällen:

  • 23/3 kl 11
  • 23/5 kl 13

Webinaret är kostnadsfritt och länk skickas ut per mail dagen innan.

Har du frågor? Kontakta Claes Bengtsson, 0722-316900.

Om arrangören

Arrangerad av
Knowit Sverige

Knowit är ett konsultbolag som stöttar företag och organisationer i den digitala transformationen. Med en unik kombination av kompetens inom it, design, kommunikation och management utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar som bidrar till ett högt affärsvärde för våra kunder.

Knowit etablerades 1990 och har i dag cirka 3 800 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Polen. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit är sedan 1997 noterat på den nordiska börsen i Stockholm.