Umeås stora pitchtävling 2023

Åtgärdspanel

Umeås stora pitchtävling 2023

Ta chansen och tävla med din affärsidé i Umeås stora pitchtävling den 14 april!

Av Umeå universitet Innovationskontor

Tid och plats

Datum och tid

fre 14 apr 2023 13:00 - 17:00 CEST

Plats

A Working Lab Universum 8 Universums gränd 907 36 Umeå Sweden

Eventdetaljer

  • 4 timmar
  • Mobila eBiljetter

Innovationskontoret och Venture Cup arrangerar tillsammans vårens stora pitchtävling!

Ta chansen att presentera din affärsidé för en erfaren jury, få feedback och tävla om priser. Tre vinnare utses. Kan du övertyga juryn?

(instructions in english further down below)

💡 När? 14 april kl. 13.00 - 17.00

💡 Var? A working lab och Rotundan

💡Vem? Tävlingen riktar sig till studenter vid Umeå universitet och SLU Umeå.

💡Hur? Skicka in din affärsidé i skriftligt format senast 30 mars . Vår utvalda jury kommer sedan att välja ut tio av dessa idéer som får fem minuter var på sig att pitcha sin affärsidé för juryn den 14 april.

Vår jury består av personer med expertkompetens från Innovationsstödsystemet. Totalt utses tre (3) vinnare, som förutom priser har goda chanser att få stöd av Innovationskontoret med vidareutveckling av sin idé!

  • 1a plats - 2000 kronor
  • 2a plats - 1000 kronor
  • 3e plats - 2 biobiljetter

Instruktioner:

1. Anmäl dig via denna sida genom att trycka på "reservera en plats" (en anmälan per team räcker).

2. Du kommer att få vidare instruktioner att följa via mail.

3. Beskriv din affärsidé i en text på max. 500 ord (utifrån instruktionerna). Du väljer själv språk, engelska eller svenska.

4. Den 3 april får du reda på om du blev en av de tio som får presentera din idé framför juryn mellan kl. 13.00-14.55 den 14 april.

PROGRAM 14 APRIL 2023

kl. 13.00-13.15: Alla är på plats i A working lab. Introduktion av jury, Innovationskontoret och Venture cup.

kl. 13.15-14.55: Idébärarna möter juryn och pitchar sin affärsidé (5 minuter var) och får feedback (5 minuter var) i lokalen Rotundan.

14.55-15.55: PAUS. Mingel och inspirations föreläsning på plats. Självklart bjuds det på snacks och dryck.

15.55 - 17.00: Vinnarna av Umeås stora pitchtävling 2023 kommer presenteras och hyllas och prisutdelning sker!

När du anmäler dig till detta evenemang eller kontaktar oss i annat ärende, via telefon eller e-post, innebär det att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera, erbjuda och anpassa våra tjänster till dig. Vi gör detta under fullständig sekretess, vilket du kan läsa mer om på vår hemsida http://www.umuholding.se/privacy/.

The Innovation Office and Venture Cup will together arrange Umeå pitch competition 2023.

Take the chance to present your business idea to an experienced jury, get feedback and compete for prizes. Three winners will be chosen. Can you convince the jury?

💡 When? April 14 at 13.00 - 17.00

💡 Where? A working lab and the Rotunda

💡Who? The competition is aimed at students at Umeå University and SLU Umeå.

💡How? Submit your business idea in written format by March 30. Our selected jury will then select ten of these ideas who will each have five minutes to pitch their business idea to the jury on April 14.

Our jury consists of people with expert competence from the Innovation Support System. A total of three (3) winners will be selected, who in addition to prizes have good chances of receiving support from the Innovation Office with further development of their idea!

  • 1st place - 2,000 SEK
  • 2nd place - 1,000 SEK
  • 3rd place - 2 cinema gift cards

Instructions:

1. Sign up through this site, (one registration per team is enough).

2. You will receive further instructions by email.

3. Tell us about your business idea by submitting a descriptive text of max. 500 words (based on instructions). You choose your own language, English or Swedish.

4. On April 3, you'll find out if you became one of the ten who will meet the jury on April 14th between13.00-17.00.

PROGRAM APRIL 14, 2023

at 13.00-13.15: Everyone is in place in A working lab. The jury, the Innovation office and the Venture cup introduces themselves.

at 13.15-14.55: The participants meets the jury and pitches their business idea (5 minutes each) and receive feedback (5 minutes each) in the Rotundan room.

14.55-15.55: BREAK. Mingling and listening to inspirational speakers. Of course, snacks and drinks will be available.

15.55 - 17.00: The winners will be presented and celebrated and the award ceremony will take place!

When you register for this event or contact us in other matters, by phone or e-mail, it means that we process your personal data in order to be able to administer, offer and adapt our services to you. We do this under complete confidentiality, which you can read more about on our website http://www.umuholding.se/privacy/.

Om arrangören

Vi är en katalysator för innovationer. Hos oss kan forskare och studenter
utveckla idéer som förändrar världen.

Tillsammans ger vi goda idéer kraft. Från Umeå till resten av världen.