Trampolin Brons 2022 (Fysisk)

Panelen Åtgärder och detaljer

Försäljning slutade

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

Gjuterigatan 1D

1D Gjuterigatan

582 73 Linköping

Sweden

Se karta

Beskrivning av evenemanget
Trampolin är ett branschöverskridande kunskapsnätverk för personer som är intresserade av eller jobbar med innovationsledning.

Eventdetaljer

Ett unikt koncept som kombinerar utbildning med erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, inspiration för att utveckla den egna yrkesrollen såväl som innovationsförmågan på den egna arbetsplatsen.

Trampolin Brons ger en introduktion till innovationsledning. Deltagarna behöver inte ha specifika förkunskaper men ett intresse för ämnet och ha en utvecklingsroll i den egna verksamheten. Deltagarna får uppgifter mellan träffarna som innebär att man gör en enkel nulägesanalys av den egna verksamheten kopplat till innovationsförmågans olika aspekter. Efter ett bronsprogram har man en god förståelse för innovationsledning och hur man själv vill utveckla sin roll och bidra till sin verksamhet. Dessutom bygger man ett personligt nätverk från helt olika branscher inom området.

Så här fungerar Trampolinkonceptet

I grupper om 8-15 personer från blandade branscher träffas vi 6 gånger per år. Träffarna har olika teman som följer standarden för innovationsledning ISO 56002. Deltagandet i Trampolin kan kompletteras med coachning för att deltagare ska kunna certifiera sig som innovationsledare. Det är en fördel att vara flera deltagare från samma verksamhet. Vi rekommenderar också att man kompletterar med coachade träffar med närmaste chef vid 2-3 tillfällen under programmets gång, för att diskutera och förankra hur verksamheten vill förvalta de nya kunskaperna.

Programmet omfattar sex träffar med olika teman för varje tillfälle

  • 25 januari 2022 | Innovationsledningssystemet, översikt och nuläge
  • 15 februari 2022 | Innovationsprocesser samt aktiviteter och metoder för kreativitet och innovation
  • 22 mars 2022 | Innovationsledarrollen
  • 26 april 2022 | Styrning av innovationsarbete: vision, mål, strategi, mätetal och ledningens ansvar
  • 24 maj 2022 | Kultur, engagemang och uthållighet
  • 21 juni 2022 | Organisering, support, uppföljning och uthållighet

Mötesupplägg

Vi startar med en gemensam lunch kl 12.15. Mötet startar kl 13.00 och slutar kl 16. En inledande uppvärmningsrunda följs av teori och praktiska övningar på temat för träffen.

Ju mer erfarna deltagare desto större del praktiska uppgifter, erfarenhetsutbyte, studiebesök och fördjupningar. Deltagarna bidrar ofta med egna case och konkreta erfarenheter vilket är mycket uppskattat då det blir verklighetsförankrat och ger ett fördjupat ömsesidigt lärande.

Vid vissa träffar deltar våra duktiga och erfarna samarbetspartners med teori och fördjupade kunskaper inom sina specialområden.

Trampolin Open

I konceptet Trampolin ingår två träffar per år som kallas Trampolin Open och som är öppna för samtliga grupper och även andra inbjudna gäster. Vid dessa träffar fördjupar vi oss inom ett aktuellt ämne och bjuder in en forskare, expert eller kanske innovatör. Det kan också vara en presentation av ett intressant case. Träffarna ser olika ut beroende på ämne, men syftar alltid till att ge ny inspiration och kunskap och nya kontakter genom ett aktivt nätverkande och gemensamma reflektioner.

Crearum driver också Östra Mellansveriges lokala hub i branschföreningen Innovationsledarna och dessa träffar kombineras ibland med Trampolin Open. Det bidrar till ytterligare breddning av kontakter och aktuell omvärldsorientering inom området. Till Trampolin Open uppmuntrar vi att ta med lednings- eller andra nyckelpersoner. Det ger en bredare förankring och ökade insikter om strukturerat idé- och innovationsarbete och nya kontakter.


		Trampolin Brons 2022 (Fysisk) bild

Kostnad

Årsavgift Trampolin Brons: 16 000 SEK

I kostnaden ingår material, fika och lunch vid varje träff. Vi är vanligtvis två programledare och träffas oftast i Crearums lokaler på Gjuterigatan 1D i Linköping.

Det är en fördel att komplettera träffarna med coachningstillfällen, gärna tillsammans med närmaste chef. Kostnader för coachning och implementeringsstöd mellan träffarna tillkommer. En Trampolinare har ofta möjlighet att ”ta igen” missade tillfällen i andra grupper efter överenskommelse.

Dela det här eventet med dina vänner

Tid

Plats

Gjuterigatan 1D

1D Gjuterigatan

582 73 Linköping

Sweden

Se karta

Arrangör Crearum

Arrangören av Trampolin Brons 2022 (Fysisk)

Spara detta event

Händelse sparad