Free
Studiecirkel i framtidsorientering

Studiecirkel i framtidsorientering

Actions and Detail Panel

Free

Information om studiecirkeln och de olika träffarna

About this event

Under fyra träffar under våren 2022 bjuder vi in till en slags framtidsorientering i en osäker terräng på väg mot ett fossilfritt samhälle.  Varje träff tar sin utgångspunkt i platser där framtiden på olika sätt kan anas och gör sig påmind. Vi besöker platser som på olika sätt påverkas av klimatförändringar, förändras på grund av utveckling av förnyelsebara energi eller väcker hopp om lokalt engagemang och handlingskraft. Genom olika övningar och diskussioner med sakkunniga utforskar vi hur dessa platser, deras historia och möjliga framtider kan hjälpa att förbereda oss för en oviss framtid? Kan de hjälpa oss att närma oss känslor av eventuella förluster? Kan de ge oss hopp?  Målet är att genom dessa möten bli bättre på att praktisera både hopp och sorg i en tid i behov av förändring.  Se mer https://griefandhope.mau.se/

Du är välkommen att delta vid en eller flera träffar. 

Delar av studiecirkeln och vårt gemensamma arbete kommer även att ingå i en utställning på Sjöbo konsthall från våren 2023 men framförallt som underlag för att skapa en färdplan till omställningen för medborgare.

_____________________________

Studiecirkelns mål 

- lära känna olika framtider genom att utforska landskap i förändring på skånsk landsbygd

- gemensamt skapa en mer nyanserad förståelse av hopp och sorg i omställningen till ett fossilfritt samhälle

- utveckla, diskutera och öva sig på kunskaper och handlande som hjälper oss att ställa om i vår vardag

______________________________

Träff 1: Att minnas och föreställa oss förlorade landskap.

Knäbäckshusen, 8 maj klockan 13.00-16.00.

-Vi träffas vid kapellet på väg ner mot stranden.

 Den första träffen tar vi oss an den sorg vi kan känna inför landskap, miljöer, och platser som kan gå förlorade som en konsekvens av pågående klimatförändringar. Knäbäckshusen, en älskad plats av många, är utsatt för stranderosion och dess framtid är osäker. Med utgångspunkt i historiska händelser och prognoser om framtiden prövar vi att föreställa oss denna förlust och diskutera vad den kan innebära för oss och andra. Vad kan går förlorat? Ett kapell, en badstrand, hem, eller andra arter? Hur kan vi sörja denna typ av platser? Kan vi acceptera dessa förluster? Kan man göra motstånd mot förluster som stranderosion?

-Vi kommer bl.a att tillsammans försöka förstå havets förändring samt att märka ut och värna om några av de träd som är på väg ner i havet genom att ta sticklingar. Ta med oömma varma kläder och stövlar.

I samarbete med Anna Blomqvist från SMHI

(Vid behov pga förseningar eller liknande kontakta Kristina på 0706874832)

______________________________

Träff 2: Vägar mellan teknikoptimism och nostalgi.

Bondrum, 22 maj klockan 13.00-16.00.

- Vi träffas vid parkeringen Bondrumsgården

Vid den andra träffen besöker vi Bondrum / Fågeltofta som bär på olika former av hopp och sorg och berättelser kring dåtid och framtid. Den leriga marken innehåller potentiellt både rester från en lokal by som jämnades med marken för snart 150 år sedan, samt vanadin som är ett material som EU har klassificerats som viktig för framtider eftersom den kan hjälpa oss att lagra energi från vindkraftverk och solenergi. Vilka andra framtider kan vi hitta på denna plats om vi gräver i den leriga jorden? Hur hittar vi en väg mellan teknikoptimism och nostalgi? 

- Samtalet kommer ske med händerna i leran som vi grävt upp i området. Ta med oömma kläder. 

I samarbete med Barbara Wohlfahrt, geolog som engagerat sig i frågor om Vanadin och lokal gruvdrift.

(Vid behov pga förseningar eller liknande kontakta Li J på 070713 7853)

______________________________

Träff 3: Målande landskap

Vombsjösänkans pil- och poppelpark. 31 maj, klockan 16.00-19.00.

- Vi träffas vid Björkadammens parkering (https://goo.gl/maps/KRRwxZEeLikvtfAP7)

Skåne är väl känt för sina bl.a sina pilevallar, gula rapsfält och äppelodlingar. Men landskapen har inte alltid sett ut så, utan har egentligen alltid förändrats i förhållande till behov, ekonomiskt värde och klimatförändringar. Hur ser våra framtida landskap ut? Vindkraft och energiskog tillskrivs idag mycket hopp. Samtidigt är det många som är emot dessa på grund av upplevda brist på estetiska kvalitéer, och eventuell påverkan på andra arter. I detta mötet med landskapet lägger vi delvis bort den kritiska blicken och försöker istället finna livet och skönheten i dessa skavande landskap. Är det industriella landskapet bara av ondo? Kan vi lära oss att tycka om dessa förändrade landskap? 

- Vi prövar att närma oss detta experimentlandskap genom bildliga och målande uttryck. Ta med oömma varma kläder och stövlar är ett måste. 

I samarbete med trädforskaren Lars Christersson, Professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet.

(Vid behov pga förseningar eller liknande kontakta Li J på 0707 137853)

______________________________

Träff 4: Övningar i en fossilfri midsommar.

Vitaby lanthandel, 20 juni klockan 16.00-19.00

- Vi träffas vid ingången Vitaby Lanthandel

Studiecirkeln avslutas med ett besökt i en nerlagd gammal lanthandel där vi tillsammans övar och iscensätter den fossilfria midsommaren. Vi dukar upp ett bord som försöker finna hopp i det lokala landskapet och ger bud på hur framtidens mat kan komma att se ut och smaka. Kan vi nå att odla jordgubbar och potatis själv i tid till midsommar? Finns det alternativ som kan är mindre känsliga för ett ojämnt och osäkert klimat? Vad kan vi stoppa i inläggningen om sillen sinar? Behöver vi omskapa våra traditioner för att fira under och efter en omställning? 

- Du är varmt välkommen att bidra till midsommarbordet med egna fossilfria matexperiment och odlingstips. 

I samarbete med Håkan Jönsson, etnolog och måltidsforskare. Caroline Skovbye som experimenterar fram olika framtidsrecept för att hjälpa oss att smaka och förstå den fossilfria midsommarmaten.

(Vid behov pga förseningar eller liknande kontakta Li J på 070713 7853)

Share with friends

Save This Event

Event Saved