Solceller - Säljkurs

Åtgärdspanel

Solceller - Säljkurs

Solceller - Säljkurs

Tid och plats

Datum och tid

Plats

Senergia AB Norrtullsgatan 15 11329 Stockholm Sweden

Karta och vägbeskrivning

Hur du kommer dit

Eventdetaljer

  • 28 dagar 8 timmar
  • Mobila eBiljetter

Tid och plats

17/2 kl 08.00-17.00

Senergias kontor: Norrtullsgatan 15, 113 29 Stockholm

Kursinnehåll

Kursen börjar med en genomgång av grundläggande teori i hur en solcellsanläggning fungerar och dess ingående komponenter. Det genomgående fokuset är hur säljaren skall kunna använda teknikkunskaper för att lyckas i säljet. Kursen går igenom offertförfarandet och hur man som säljare alltid kan hålla det man lovat sin kund.

Kursen går igenom många av de fallgropar som nya säljare på marknaden utsätts för samt hur de undviks.

Kursmål

Efter genomförd kurs skall kursdeltagaren:

  • Kunna redogöra för de stöd och bidragssystem som finns i branchen
  • Grundläggande kunna designa solcellssystem och med hänsyn till tekniska förutsättningar kunna ta fram offertmaterial.
  • Grundläggande kunna se affärsmöjligheter och marginalförstärkande åtgärder vi solcellsaffärer.
  • Kunna grundläggande teknik med för- och nackdelar inom solpaneler, växelriktare och montagesystem
  • Förstå komplexiteten i solcellsmarknaden och ha kännedom om risker i supply chain
  • Bygga upp sitt affärsmannaskap. Ha kunskap om kredittider, ledtider och betalningsvillkor för att sy ihop en affär mot sin kund och mot leverantörer/underleverantörer.
  • Grundläggande entreprenadjuridik (med fokus på offerter och affärer)
  • Förstå lönsamheten i en solcellsaffär, för sig och sin kund.

Efter genomförd kurs

Efter kursens genomförande erhåller kursdeltagaren som varit närvarande vid samtliga kurstillfällen ett kursdiplom.

Kursupplägg

Den praktiska kursen hålls under en dag. Inför kursen ges kursdeltagarna tillgång till vår digitala kurs i sälj. Kursdeltagaren förväntas ha gjort klart den digitala kursen innan det platsbundna kurstillfället.

Pris

Kostnaden för att delta i kursen är 8000kr ex moms.

Fakturering sker i efterhand av Senergia AB.