Free

Självantändning i biomassalager - hur detektera innan brand uppstår

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Hållbarhetsutmaning söker lösning Innovativa företag pitchar sina idéer

About this event

Välkommen att delta på pitch & meet den 30 september.

E.ON presenterar hållbarhetsutmaningen ”Självantändning i biomassalager- hur detektera innan brand uppstår” och innovativa företag pitchar sina idéer.

Eventet är digitalt via Zoom kl 9.00 - 12.00.

Ett event intressant för:

  • företag med liknande utmaningar
  • företag som har lösningsidéer och är intresserade av att få pitcha vid senare tillfälle
  • energibolag, pappersmassabruk, skogsbolag, renhållningsstationer
  • forskare och studenter

Utmaning

När biobränsle läggs på hög ökar risken för spontanantändning, icke önskvärd antändning av biobränsle. Självantändning är en utmaning för alla verksamhetersom handhar fasta biomassalager då det alltid finns en risk för spontanantändning.

Dessa är uppskattningsvis förknippade med kostnader på totalt ca 300 MSEK per år. Även miljöaspekten är viktig att väga in då det är stora volymer som förbränns okontrollerat. Läs hela E.ON:s RFP.

Om oss

Sustainable Business Bridge kopplar ihop företag som söker lösningar för sin hållbarhetsomställning med nya potentiella leverantörer, en matchmaking som sker via både en digital plattform och möten. SustainableBusiness Bridge finansieras i startskedet via ett EU-projekt där Energikontor Norr är projektägare och Win, Winning Innovation i Lund, samverkanspartner.

Kontakt

Söker du också en lösning på en hållbarhetsutmaning? Delta på pitch&meet för att få höra mer om vad vi kan hjälpa till med eller kontakta teamet:

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organizer WIN Energy

Organizer of Självantändning i biomassalager - hur detektera innan brand uppstår

Save This Event

Event Saved