Gratis

Samiska rättigheter och svensk mineralpolitik

Panelen Åtgärder och detaljer

Gratis

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

Online-event

Beskrivning av evenemanget
Gruvnäring och samiska rättigheter – Senaste forskningen om svenskt regelverk och myndighetspraxis. Arrangeras av LTU, SLU, SEI och SU.

Eventdetaljer

Gruvdriftens påverkan på samiska rättigheter

Hur bra är Sverige på att respektera urfolks rättigheter inom tillståndsprövningar av nya gruvor? Kan Sverige bli ledande i världen i hur man uppnår social hållbarhet och rättvisa vid gruvbrytning inom urfolks traditionella områden?

Etableringen av nya gruvor har på senare tid lett till ökade konflikter i Sápmi, i norra Sverige. Majoriteten av gruvdrift, prospekterings-verksamhet och planerade gruvprojekt finns i Sveriges norra region. Skyddet av samiska rättigheter blir därför en central fråga för den svenska mineralpolitikens legitimitet och trovärdighet.

Resultaten från flera forskningsprojekt som analyserat svensk lagstiftning och myndigheters tillståndspraxis för gruvdrift och dess effekter presenteras av:

Webinariet riktar sig till beslutsfattare, representanter för svensk gruvnäring och renskötsel, samiska och svenska politiker, forskare och andra intresserade samhällsaktörer.

Forskning om urfolks rättigheter och gruvdrift

Webinariet arrangeras inom ramen för två forskningsprojekt finansierade av Formas, ”Urfolks rättigheter och den globala naturresursutvinningen: gruvdriften i Sápmi” och ”Syntes av olika kunskapskällor om påverkan från gruvverksamhet”.

Forskningsprojekten har adresserat vilken faktisk inverkan gruvverksamhet har på samisk renskötsel. Särskilt fokus har varit samebyars möjlighet till inflytande och rätt till informerat samtycke (FPIC); renskötsel som rättighet; kvalitén på konsekvensanalyser; de kumulativa effekterna som konkurrerande markanvändning orsakar; och sammantaget de konsekvenser nuvarande regelverk och myndighetspraxis har på samebyar och renskötsel.

Twitter

#samiskarättigheter #gruvbrytning #svpol@LTUniv @_SLU @SEIforskning @Stockholms_univ


		Samiska rättigheter och svensk mineralpolitik bild
Dela det här eventet med dina vänner

Tid

Plats

Online-event

Spara detta event

Händelse sparad