Så skapar vi en starkare skola

Åtgärdspanel

Så skapar vi en starkare skola

Fryshuset Sessions är högaktuella digitala lunchseminarium med efterföljande diskussion

Av Fryshuset

Tid och plats

Datum och tid

mån 8 maj 2023 03:00 - 04:30 PDT

Plats

Online

Eventdetaljer

  • 1 timme 30 minuter
  • Mobila eBiljetter

En lyckad skolgång är en stark skyddsfaktor för barn och unga som minskar risken för bland annat utanförskap, sociala problem och psykisk ohälsa. Skoluppdraget är komplext och samtidigt ett av de viktigaste uppdrag vi kan åta oss. Skolan är också den plats där vi når flest unga.

På Fryshuset har vi bedrivit skolverksamhet sedan friskolereformen infördes på 1990-talet. Idag erbjuder vi undervisning från förskoleklass till gymnasiet, yrkesskola och folkhögskola.

Vi vet att det bästa sättet att skapa goda förutsättningar för barn och unga går genom relationsskapande.

För oss är det lika viktigt att bygga goda och starka relationer till våra elever som till deras föräldrar. Det är tillsammans – skola, elever och föräldrar – som vi skapar möjligheten till en lyckad skolgång. Ett gott samarbete gör skillnad både för den enskilda individen, för gruppen och i ett bredare perspektiv, för samhället.

Varmt välkommen till ett samtal där vi på Fryshuset berättar om några av de metoder och arbetssätt som vi ser som fruktbara för att skapa bästa möjliga förutsättningar i skolan för varje elev.

Medverkande verksamheter

Föräldraprogrammet – Madeleine Sahlin, rektor för Fryshusets grundskola i Hammarby Sjöstad, berättar om hur de arbetar för att etablera ett nära samarbete mellan skolan och elevernas föräldrar.  

My Brain –Ett treårigt projekt där Fryshuset tillsammans med elever på högstadiet utvecklar en metod som bidrar till bättre hjärnhälsa och lärande i skolan. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

IC Sverige – IC står för Integrative Complexity, som är ett psykologiskt koncept och ett mått som berör hur människor uppfattar sig själva, andra och omvärlden. Vi arbetar med denna metod för att skapa bättre självledarskap, kritiskt tänkande, förmåga till kreativ problemlösning och konstruktiv konflikthantering bland skolelever. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Fryshuset Sessions

Fryshuset Sessions är högaktuella digitala lunchseminarium, klockan 12.00-13.30. Sista halvtimmen är vikt för diskussion och dialog. Fryshuset Sessions riktar sig till dig som arbetar för eller med unga, men även andra som är intresserade av frågorna.

Seminarierna är gratis men föranmälan behövs.

Fryshuset Sessions under våren 2023

3 april – Hur skapar vi förutsättningar för ungas delaktighet?

8 maj – Så skapar vi en starkare skola.

29 maj – Hur kan vi hjälpa barn och unga att lämna en destruktiv miljö?

Om arrangören

Arrangerad av
Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

www.fryshuset.se