Projektörskurs - 6 heldagar under 2023 (Kursomgång 2)

Åtgärdspanel

Projektörskurs - 6 heldagar under 2023 (Kursomgång 2)

Projektörskurs

Av Senergia AB

Tid och plats

Datum och tid

mån 17 apr 2023 08:30 - tis 18 apr 2023 16:30 CEST

Plats

Norrtullsgatan 15 15 Norrtullsgatan 113 29 Norrmalm Sweden

Eventdetaljer

 • 1 dag 8 timmar
 • Mobila eBiljetter

Solenergiprojektör

6 heldagar under 2023 (kursomgång 2)

Behovet av solcellsprojektörer är stort och installationsföretagen som bygger och installerar solcellsanläggningar har ett stort kompetensbehov och rekryteringsbehov för att fylla de ökade kraven. Solcellsanläggningar måste utformas både tekniskt korrekt enligt gällande regelverk och standarder men också på det mest kostnadseffektiva sättet. Kursen Solenergiprojektör lär kursdeltagaren djupgående om teknik och produkter samt hur dessa sätts samman till system. Stort fokus kommer läggas på att utforma solcellsanläggningar på villa, industri och mark (solcellsparker).

I kursen kommer du som kursdeltagare utveckla dina förmågor inom projektering och utformning av solenergianläggningar. Du kommer lära dig att, på egen hand, dimensionera och utforma solcellsanläggningar.

Kursen är en grundkurs men förutsätter viss erfarenhet av produkter, komponenter och installation. Personer från Senergias tekniska avdelning och utbildare kommer vara kursledare. Senergia har stor erfarenhet av teknisk utbildning inom solenergi, energilagring och installationsteknik, både på professionell nivå och yrkeshögskolenivå.

Som kursdeltagare får du tillgång till både tryckt material och Senergias digitala kurser på Senergias digitala läroplattform. Dessa digitala kurser kommer du som kursdeltagare parallellt kunna arbeta med under tiden projekteringskursen fortlöper.

Kursupplägg

Kursen är både digital och fysisk med flera träffar under året. De fysiska träffarna är på Senergias kontor i centrala Stockholm och de digitala träffarna genomförs på Zoom. Mellan de olika kurstillfällena förekommer vissa uppgifter som kursdeltagaren skall utföra, samtidigt som du kontinuerligt testas i våra digitala kurser.

Kursomgångens träffar

Denna kursomgång har träffar:

17-18 April - (Senergias kontor, Stockholm)

9 maj - (Senergias kontor, Stockholm)

8 juni - Digital Zoom

7 september - Digital Zoom

3 oktober - (Senergias kontor, Stockholm)

Kursinnehåll

 • Projektering och beräkningar
 • Produktgenomgång
 • Solpaneler
 • Växelriktare
 • Montagesystem
 • Snö- och vindlastberäkningar
 • Bygg, installation, tak och tätskikt
 • Skugganalys, produktionsberäkningar och simuleringsverktyg
 • Elektrisk dimensionering och strängdragning
 • Lönsamhet och ekonomi
 • Standarder, praxis och best practices
 • Arbetsmiljö, säkerhet och lagstiftning
 • Byggnormer och takkonstruktion
 • Ellära för solenergiprojektörer
 • Energilager och batterier

Pris

Kostnaden för att delta i kursen för samtliga tillfällen (6st heldagar) är 20 000kr ex moms per person. Kursen är både platsbunden (Stockholm) och digital (Zoom).

Min 10 & max 25 kursdeltagare

Ink: 6 heldagar live + tillgång till digitalt kursmaterial (SANA)

Efter genomförd kurs

Efter genomförd utbildning har du utvecklat kunskaper som gör att du kan ta ansvar i rollen som solenergiprojektör. Utbildningen kommer att ge dig de verktyg, kunskaper och insikter som krävs för att arbeta med utformning av solenergianläggningar. Kursen ger projektören ekonomiska, juridiska och tekniska problemställningar såväl som affärs- och hållbarhetsmässiga. Efter kursens genomförande erhåller kursdeltagaren som varit närvarande vid samtliga kurstillfällen ett kursdiplom.

Kursplanering

Kontinuerligt (Digital projekterings- och montörskurs):

Kontinuerligt under kursen så får ni tillgång till våra digitala projektering- och montörskurser som vi erbjuder i vårt digitala verktyg SANA. Här kan ni i egen takt förbereda er för kurstillfällena och samtidigt befästa kunskaperna för framtiden.

Dag 1 & Dag 2 (platsbundet): Introduktion till Solenergi och montagetekniker

Introduktion till solenergin och dess framväxt i Sverige, grundläggande ellära och solpanelernas funktion. Vilka olika sorters växelriktare finns tillgängliga på marknaden och hur skiljer de sig åt? Hur fungerar optimerare och vilka tillbehör behövs?

Dag 3 (platsbundet): Projektering och casedag

Under den här dagen fortsätter vi med projekteringen, de ekonomiska kalkylerna och de säkerhetsaspekter som behöver ses till vid installation. Under eftermiddagen kommer vi tillsammans jobba med olika case och göra en presentation av lösningarna.

Dag 4 (digital): Regelrätt installation och besiktning

Vilka aspekter behöver vi se på när det gäller installation? Under dagen går vi igenom arbetsmiljö, taksäkerhet, bedömning av takets skick och vad som sker under en besiktning.

Dag 5 (digitalt): Energilager och effektsmarta fastigheter

Hur kan vi använda energilager för att maximera lönsamheten och minimera belastningen på elnätet. Genomgång av batterilagrens uppbyggnad och användningsområden. Vad finns det för lösningar för att skapa energismarta system i fastigheter?

Dag 6 (platsbundet): Övningar, repetition och diplomering

Repetition av kursens viktigaste punkter, återkoppling från utbildningen, övningar och gemensam diplomering.

Kontakt

Kontakta utbildning@senergia.se

Om arrangören

Arrangerad av
Senergia AB