Praktiskt leverantörsarbete för bättre arbetsförhållanden

Panelen Åtgärder och detaljer

Försäljning slutade

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

Online-event

Beskrivning av evenemanget
Lär dig om hur företag kan säkra goda arbetsförhållanden i leverantörsled, vilka de största utmaningarna är och hur dessa kan hanteras.

Eventdetaljer

Många svenska företag är, direkt eller indirekt, en del av globala leverantörskedjor och förväntas i allt högre grad att ta ansvar för att säkra arbetsvillkor och förhindra att mänskliga rättigheter kränks.

Men hur jobbar företag med detta i praktiken? Vilka är de största utmaningarna? Och hur kan vi arbeta tillsammans för att hantera dessa?

På ETI Swedens första webbinarium 2021 får du lära dig grunderna i hållbart leverantörsarbete som främjar goda arbetsvillkor. Fokus ligger på företags praktiska arbete och med frågor såsom:

  • Hur kontrollerar man efterlevnad hos leverantörer?
  • Hur tolkar man auditrapporter?
  • Hur följer man upp förbättringsplaner?
  • Hur kan man samarbeta med andra företag, civilsamhällsorganisationer och fack för att förbättra leverantörsarbetet?

Detta webbinarium passar dig som i dagsläget inte jobbar direkt med uppföljning av arbetsförhållanden inom leverantörsledet men till exempel med inköp & kvalitet, eller dig som nyligen börjat arbeta inom området. Det lämpar sig också för dig som arbetar inom fackliga organisationer eller civilsamhället som vill få en bättre förståelse för företags leverantörsarbete.

Webbinariet kommer att ledas av Henrik Lindholm, verksamhetschef på ETI Sweden. Henrik har jobbat med arbetsförhållanden i leverantörsled sedan 2003. Förutom att ha arbetat som CSR-chef på Nudie Jeans och hållbarhets-och kvalitetschef på Sandqvist har han jobbat med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation och forskat om risker i leverantörsled på KTH.

Tid

Plats

Online-event

Spara detta event

Händelse sparad