Gratis
Open Space 3: Digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande

Open Space 3: Digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande

Panelen Åtgärder och detaljer

Gratis

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

Internetstiftelsen

10D Hammarby kaj

120 30 Hammarby Sjöstad

Sweden

Se karta

Beskrivning av evenemanget
Open Space den 1-2 juni om digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande. Vad vill du prata om? Vi skapar agendan på plats!

Eventdetaljer

Välkommen till den tredje upplagan av Open Space om digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande den 1-2 juni i Stockholm

Enheten Jobtech på Arbetsförmedlingen tillsammans med Sunet arrangerar serieworkshops om digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande. Den 1-2 juni arrangerar vi workshop nummer 3. Vi välkomnar alla inom såväl offentlig som privat sektor att delta och bidra med insikter, förslag och tankar.

Kom ihåg att du själv är med och bestämmer vad för ämnen som tas upp under dagarna. Vi skapar nämligen agendan ihop på plats!

Plats och tid

Eventet arrangeras den 1-2 juni på plats i Stockholm i Internetstiftelsens lokaler på Hammarby kaj 10D i Hammarby Sjöstad, 120 30 Stockholm. Det finns inte möjlighet att delta digitalt.

 • Tider dag 1: 10.30-17.00
 • Tider dag 2: 09.00-15.00

Vi kommer att bjuda på lunch och kaffe båda dagar. Ange om du har behov av specialkost i din anmälan.

Registrering

Det finns ett begränsat antal platser så anmäl dig så snart som möjligt. Sista dag för anmälan är den 23 maj 2022.

Samverkan och samarbete genom öppet community-arbete

Workshop nummer 1 arrangerades i december 2021 och var startskottet för det community-arbete som är tänkt att vara arbetsform för delar av regeringsuppdraget Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande; ett taktiskt initiativ för att öppet dela kunskap och insikter på ett brett plan. Workshop nummer 2 arrangerades den 16-17 mars 2022. Exempel på ämnen som lyftes under mötet:

 • Mikromeriter
 • Yrkesprognoser
 • EU-perspektivet och dataportabilitet
 • Individdata och EU:s digitala plånbok
 • Informations- och cybersäkerhet
 • Begreppsstruktur och gemensamt språk
 • Kompetensbehov och kvalifikationsvalidering
 • Ekosystemet för svensk arbetsmarknad
 • API:er

Sammanfattning och anteckningar från mötet den 16-17 mars.

Sammanfattning och anteckningar från mötet den 8 december.

Om metoden

Open Space (eller Öppet forum) är en metod för dialog, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete. Deltagarna skapar agendan fritt på plats och driver diskussionerna med hjälp och stöd av en facilitator.

Om initiativet

Vi vet att samverkan ger konkreta resultat. Vi är på väg att bygga ett engagerat community kring digitalisering, livslångt lärande och framtidens arbetsmarknad. Åtta myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en gemensam datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. På så sätt stärker regeringen förutsättningarna för en långsiktig samverkan kring data och digitala tjänster mellan myndigheter och privata aktörer på arbetsmarknads- och utbildningsområdet.

Myndigheterna som får uppdraget av regeringen är Arbetsförmedlingen, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet, Statistiska centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Verket för innovationssystem (Vinnova).

Läs mer om regeringsuppdraget på Regeringens hemsida.

Dela det här eventet med dina vänner

Tid

Plats

Internetstiftelsen

10D Hammarby kaj

120 30 Hammarby Sjöstad

Sweden

Se karta

Spara detta event

Händelse sparad