10 000 kr

ONLINE KURS: Design Thinking

Event-information

Plats

Plats

Online-event

Beskrivning av evenemanget
Design Thinking, kundcentrerad produktutveckling, och hur du kan använda det i ditt arbete för att nå både affärs- och användarnytta

Eventdetaljer

Vår upplevelsebaserade kurs i Design Thinking ger produktägare, utvecklare och visuella designers kunskap om metoder och verktyg för en mer användarfokuserad produktutveckling. Genom att identifiera användarnas verkliga bakomliggande problem, ökar vi förmågan till problemlösning, och skapar i slutänden produkter och tjänster med ett högre värde för både användare och affär. Här lär du dig metoder för både datainsamling, användarkartläggning, analys, prototyping och validering. Kursen är en del av vår satsning på utbildningar inom User Experience, och ger även praktiskt kunnande i nytillkommen metodik inom SAFe 5.0 ramverket.

Vad är Design thinking?

Design Thinking är ett samlingsnamn för metoder och verktyg för problemlösning som sätter kunden i fokus. Vid utveckling av en produkt eller mjukvara läggs fokus ofta på uppenbara och tydliga problem. Mer sällan möter den valda lösningen upp de bakomliggande skälen till att dessa problem faktiskt uppstått. Design Thinking hjälper oss att fokusera på användarens behov och beteenden före utveckling, för att på så vis bättre förstå både vad problemet innebär, och om en specifik lösning skulle lösa problemet väl. Produkten eller tjänsten vi utvecklar skapar på så vis ett högre värde; för såväl affär, som för användare.

Vem är kursen för?

Kursen riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för användarens behov och de redskap som står till buds för att bättre kombinera affärsnytta och användarnytta i utveckling av nya produkter. Du som går kursen är förmodligen yrkesverksam som exempelvis visuell designer, produktägare, utvecklare eller SAFe agilist.

Efter genomförd kurs

Den här kursen lär dig Design Thinking, kundcentrerad produktutveckling, och hur du kan applicera det i ditt arbete för att nå både affärs- och användarnytta. Efter genomförd utbildning har du kunskap om:

  • Hur Design Thinking kan användas för att uppnå nytta för användare och affär
  • Vad User Experience är och vilket fokus som finns inom disciplinen
  • Att utföra Design Thinking / UX-metodik, i och utanför ramverket SAFe 5.0, för att ha möjlighet att bygga en passande produkt för kunden/användaren

Kursens upplägg och innehåll

Kursen Design Thinking pågår under två dagar. För att ge goda insikter och varaktigt lärande är utbildningen till stor utsträckning upplevelsebaserad. Innehållet ger även praktisk kunnande inom den metodik som tillkommit i ramverket SAFe 5.0. Kursen Design Thinking är en del av Zingtons satsning på utbildningar inom User Experience, och innehåller följande delmoment:

  • ”Empathize”: Datainsamling om användarna i deras miljö med hjälp av observationer och kontextuella intervjuer.
  • ”Define”: Kartläggning av användarna genom att ta fram: ”Empathy maps”- Insikter om användarnas synsätt, ”Personas”- Insikter om användarnas mål och behov, och ”User journeys”- Insikter om användarnas beteenden och problem.
  • ”Ideate”: Ta grepp om helhetsbilden genom ”User story mapping ”och skissteknik
  • ”Prototype”: Low-fidelity och High-fidelity prototyping i digitala verktyg
  • ”Test”: Validering med användare

Förkunskaper

Kunskap om arbete inom produktutveckling är lämpligt, i övrigt krävs inga förkunskaper.

Kursledare

Martin Christensen drivs av att hjälpa andra och dela med sig. Han arbetar idag som Agil coach, UX coach och utbildare på Zington.

Martin har lång erfarenhet av att utveckla och hålla utbildningar inom IT i allmänhet och om User Experience-metodik i synnerhet. En favoritpedagogik som Martin nyttjar är Training from the Back of the Room, s.k. deltagardrivet lärande, där kursdeltagarnas tidigare kunskaper och analysförmåga i kombination med god facilitering ger en djupare inlärning.

“Jag fick ut mycket av kursen tack vare kursledarens utmärkta förmåga att dela med sig av sin gedigna erfarenhet.” – En tidigare kursdeltagare på en liknande kurs
Dela det här eventet med dina vänner

Plats

Online-event

Spara detta event

Händelse sparad