MCSS Administrationsgränssnitt Genomgång av Boendefliken

Åtgärdspanel

MCSS Administrationsgränssnitt Genomgång av Boendefliken

Välkommen på kurs i MCSS!

Tid och plats

Datum och tid

Plats

Online

Eventdetaljer

 • 2 timmar
 • Mobila eBiljetter

MCSS Administrationsgränssnitt

Genomgång av Boendefliken

Kursen ger dig god kunskap om all funktionalitet under Boendefliken i MCSS Adminsitrationsgränssnitt. Kursen vänder sig både till dig som är ny användare eller till dig som behöver en repetition.

Efter kursen kommer du att kunna:

 • Hur man filtrerar i organisationsstrukturen.
 • Lägga till ny vårdtagare.
 • Lägga till nya signeringslistor.
 • Skapa flera adresser för att dela signeringslistor
 • Lägga till och förändra insatser.
 • Vem hanterar vårdtagaren?
 • När skall en vårdtagare tas bort/markeras avliden.
 • Hantera förbrukningsjournaler.
 • Lägga in frånvaro.
 • Kunna ta fram viktig statistik med hjälp av filtreringsfunktionen.
 • Förstå och kunna hantera MCSS Signeringsapp; vad syns där, hur signeras insatser och hur tas delegeringar emot?

När: 14 Mars 09:00-11:00

Var: Kursen sker online och du kommer få en länk i samband med att du anmäler mig. Antalet platser är begränsat och anmälan är bindande. Om du får förhinder eller blir sjuk kan din plats överlåtas till någon annan i din organisation. Kontakta oss så hjälper vi till med det.

Kostnad: 990 SEK/Deltagare. Faktura skickas separat efter anmälan. När du klickar för att anmäla dig kan du se texten "Free" på den virtuella biljetten, det beror på att du inte betalar något i systemet vid anmälan utan kurskostnaden kommer faktureras din organisation separat.

Har du frågor om kursen, innehåll eller upplägg är du välkommen att kontakta Agnes Richardson på agnes.richardson@appva.com.

*Kursen kan komma att ställas in på grund av sjukdom eller liknande. Om det skulle inträffa meddelas deltagaren innan kursstart.