Gratis

Mäta för att skapa förflyttning - prioritera genom digital mognad

Panelen Åtgärder och detaljer

Gratis

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

Online-event

Beskrivning av evenemanget
Kan mätning vara bra verktyg för att skapa förflyttning? Flera organisationer använder verktyg för självskattning av digital mognad.

Eventdetaljer

Att välfärden står inför stora utmaningar vet vi, men har din organisation rätt förutsättningar att hantera en ständigt föränderlig omvärld? Hur är din organisations förmåga att arbeta med innovation, effektivitet och digitala lösningar? Behovet av att arbeta med smarta digitala lösningar kommer inte minska, tvärtom.  Men för att skapa värde av digitaliseringen tror vi att du behöver förstå din organisations unika förutsättningar, det kan du göra genom att mäta organisationens digitala mognad. Med den kunskapen kan du och din organisation sedan prioritera och agera.

Att göra självskattning i digital mognad ger underlag för framtida prioriteringar och vad för investeringar som behöver göras. Det är lätt att tro men det är bättre att veta.” - Linköpings kommun.  

Lyssna på hur Linköpings kommun, Sundsvalls kommun och Region Stockholm har mätt sin digitala mognad med hjälp av självskattningsverktyget DiMiOS. Genom självskattning förstår du vart din organisation befinner sig idag och är en är en förutsättning för att kunna göra en framtida förflyttning. Modellen DiMiOS, Digital Mognad i Offentlig Sektor, har tagits fram av forskare vid Göteborgs universitet på uppdrag av Regeringskansliet. Johan Magnusson, forskare Göteborgs universitet, har varit en motor i arbetet att ta fram modellen. Johan kommer gästa seminariet och berätta mer om metoden.  

Bli en del av DiMiOS-familjen - då blir nationell skalning verklighet!  

Nu driver SKR, tillsammans och ESF-rådet, projektet Digital mognad med målet att skala upp DiMiOS nationellt och som en del i detta erbjuda stöd i att genomgå självskattning, en grundutbildning i digital mognad samt metodstöd i hur du arbetar med resultatet av självskattningen. Vi kommer berätta mer om detta under seminariet – vi hoppas på att se dig där! 

Seminariet sker i zoom, möteslänk skickas till dig som anmält dig!

Dela det här eventet med dina vänner

Tid

Plats

Online-event

Spara detta event

Händelse sparad