Kurspaket MCSS Administrationsgränssnitt

Åtgärdspanel

Kurspaket MCSS Administrationsgränssnitt

Välkommen till Kurs i MCSS!

Tid och plats

Plats

Online

Eventdetaljer

 • 14 dagar 1 timme
 • Mobila eBiljetter

Kurspaket MCSS Administrationsgränssnitt

I kurspaketet ingår tre kurstillfällen som tillsammans ger en komplett genomgång av MCSS Adminsitrationsgränssnitt. Kursen vänder sig till dig som är helt ny användare eller till dig som är i behov av en omfattande repetetion.

14:e mars • Genomgång av Boendefliken

Tid: 09:00-11:00

 • Hur man filtrerar i organisationsstrukturen.
 • Lägga till ny vårdtagare.
 • Lägga till nya signeringslistor.
 • Skapa flera adresser för att dela signeringslistor
 • Lägga till och förändra insatser.
 • Vem hanterar vårdtagaren?
 • När skall en vårdtagare tas bort/markeras avliden.
 • Hantera förbrukningsjournaler.
 • Lägga in frånvaro.
 • Kunna ta fram viktig statistik med hjälp av filtreringsfunktionen.

21:e mars • Genomgång av Medarbetarfliken

Tid: 09:00-10:00

 • Hur man filtrerar i organisationsstrukturen.
 • Lägga till ny medarbetare.
 • Lägga adresser på medarbetare för bästa statistik.
 • Hantera delegeringar på medarbetare.
 • Söka fram vilka medarbetare som har viss delegering.
 • Förnya delegeringar. När skapar man ny delegering och när kan man förnya befintlig delegering?
 • Ta fram statistik på medarbetare.
 • Vem hanterar medarbetare?
 • När skall en medarbetare tas bort/inaktiveras?

28:e mars • Genomgång av Översiktsvyn

Tid: 13:30-14:30

 • Hur man filtrerar i organisationsstrukturen.
 • Förstå hur översikten kan hjälpa er att bli proaktiva i stället för reaktiva.
 • Hur hanteras påminnelser?
 • Kontrollräkning av narkotika. När skall en förbrukningsjournal tas bort?
 • Statistik. Ta fram statistik på en lista, samtliga listor och att få ut detta i Excell.
 • Begärda påfyllningar. Vem ändrar status?
 • Kalender. När skall man lägga på översiktsvyn och när skall omvårdnadspersonal signera?
 • Vem hanterar om medarbetare med utlöpta delegeringar skall ligga kvar?
 • Förstå och kunna hantera MCSS Signeringsapp; vad syns där, hur signeras insatser och hur tas delegeringar emot?

Var: Kursen sker online och du kommer få en länkar till samtliga kurstillfällen i samband med att du anmäler dig. Antalet platser är begränsat och anmälan är bindande. Om du får förhinder eller blir sjuk kan din plats överlåtas till någon annan i din organisation. Kontakta oss så hjälper vi till med det.

Kostnad: 1595 SEK/Deltagare. Faktura skickas separat efter anmälan. När du klickar för att anmäla dig kan du se texten "Free" på den virtuella biljetten, det beror på att du inte betalar något i systemet vid anmälan utan kurskostnaden kommer faktureras din organisation separat.

Har du frågor om kursen, innehåll eller upplägg är du välkommen att kontakta Agnes Richardson på agnes.richardson@appva.com.

*Kursen kan komma att ställas in på grund av sjukdom eller liknande. Om det skulle inträffa meddelas deltagaren innan kursstart.

Evenemangets bild