20 000 kr

KURS: Professional Scrum Master™ I

Event-information

Plats

Plats

Online-event

Beskrivning av evenemanget
Kursen Professional Scrum Master ™ ger dig kunskaper för att leda agila team mot lyckade leveranser.

Eventdetaljer

Lärarlett genom teori, praktik och interaktioner lär du dig om Scrums teori, praxis, regler och värderingar. I anslutning till kursen får du möjlighet att certifiera dig som Professional Scrum Masters level 1 (PSM I) via Scrum.org.

En Scrum Master har en avgörande roll för att Scrum-team ska lyckas med produkt, leveranser och arbetssätt. För att kunna göra detta behövs kunskap om Scrums teori, praxis, regler och värderingar.

Denna kurs vänder sig till dig som vill bli certifierad som Professional Scrum Master.

Vi går igenom grunderna i Scrum-ramverket för att skapa genuin förståelse tillsammans med konkreta exempel på tillämpning.

Efter genomförd kurs

 • Kunskap för att genomföra certifiering, Professional Scrum Master™ I
 • Kunskap om Scrum (Roller, Aktiviteter och Artefakter)
 • Kunskap om vad det innebär att vara Scrum Master

Områden

Förstå och använda Scrum-ramverket

 • Empirisism
 • Värderingar
 • Roller
 • Aktiviteter
 • Artefakter

Utveckla människor och team

 • Själv-organiserande team
 • Facilitering
 • Ledarstilar
 • Coahing och mentorering
 • Undervisning

Agil produkthantering

 • Framförhållning
 • Vision och strategi
 • Värdeskapande
 • Hantering av backlog
 • Kunder och intressenter

Utveckling och leverans

 • Inkrementell utveckling
 • Riskhanterig
 • Kontinuerlig kvalitet, integration och leverans
 • Flödesoptimering

Utveckling av den agila organisationen

 • Organisationkultur
 • Portföljhantering
 • Resultatbaserad styrning

Kursupplägg

Innehållet i kursen baseras på rekommendation från Scrum.org. Kursen genomförs på två heldagar med kombination av teori, praktiska övningar och exempel samt interaktion av samtliga deltagare. Vanligtvis håller vi kursen med två kurshållare för att kunna stödja flera team aktivt vid övningar.

Vi genomför även provcertifiering i slutet av kursen för att få kunskap om hur certifieringen går till.

Kursavgiften inkluderar ett certifieringsförsök. Efter kursen får du möjlighet att certifiera dig som Professional Scrum Masters level 1 (PSM I) via Scrum.org.

Varje deltagare får ett lösenord till scrum.org, där certifiering kan ske. För att bli certifierad krävs 85% rätt på certifieringsfrågorna.

Kursmaterial ingår för kursdeltagare.

Förkunskaper

Inga

Dela det här eventet med dina vänner

Plats

Online-event

Spara detta event

Händelse sparad