Kurs i att leda workshops med Idédiamanten® (Fysisk)

Åtgärdspanel

Kurs i att leda workshops med Idédiamanten® (Fysisk)

Digital live-utbildning i kreativ problemlösning som lär dig konkreta metoder för att skapa förutsättningar för ett kreativt klimat.

Efter Crearum

Tid och plats

Datum och tid

Plats

Linköping 1 C Gjuterigatan 582 73 Linköping Sweden

Karta och vägbeskrivning

Hur du kommer dit

Eventdetaljer

Välkommen på en workshop där vi under en heldag lär ut om Idédiamanten. Det här är en utbildning som vänder sig till dig som vill bli en bättre workshopledare och vill ta del av idéutvecklingsmetodik för förberedelser och genomförande av workshops på din arbetsplats.

Kursens innehåll

  • Introduktion om kreativitet, idéutveckling och innovation
  • Om gruppers kreativitet
  • Att förbereda workshops
  • Uppstart av grupper
  • Genomförande av workshops och idémöten
  • Idéutvecklingsprocessen
  • Metoder för urval
  • Avslut av idémöten
  • Dokumentation av workshops
  • Uppföljning

Genomförande

Kursen genomförs som en digital live-utbilding och sker under en heldag, den 20 oktober mellan 8:30 och 17:00.

Coaching

I kursen ingår två coachingtillfällen (2 x 45 min) som genomförs digitalt. Syftet med dessa tillfällen är att komma igång och anpassa metoder till den egna verksamheten.

Kursens mål

Att få en introduktion i begrepp och förhållningssätt rörande kreativitet, idéutveckling, förbättringar och innovationer. Deltagarna skall förstå viktiga förutsättningar för kreativitet utifrån perspektiven människor-process-miljö. Deltagarna lär sig att planera och leda kreativa workshops och kreativa övningar.

Läs mer om utbildningen här!

Läs mer om Crearum och vårt erbjudande här!

Kurs i att leda workshops med Idédiamanten® (Fysisk) bild

Kostnad: 9500 kr, exl moms. I priset ingår lunch, fika, boken Kreativ på jobbet, kom igång-material samt dokumentation.

Genomförande: Utbildningen genomförs under en heldag i Linköping.

Tid och Datum: 20 oktober, Kl.08:30 - 17.00

Gratis