Kreativ problemlösning på arbetsplatsen (On-line)

Kreativ problemlösning på arbetsplatsen (On-line)

Panelen Åtgärder och detaljer

Gratis

Datum och tid

Plats

Online-evenemang

Vill du engagera medarbetare och kollegor att bidra till smarta lösningar på problem och utmaningar?

Eventdetaljer

Ett online-seminarium där Crearums grundare Ewa Svensson visar hur du kan använda Crearums enkla metodik Snabbdiamanten® för att exempelvis...

  • Lösa surdegar tillsammans med kollegor på ett systematiskt och roligt sätt
  • Skapa en kultur, ett mindset, som stärker innovationsförmågan
  • Skapa engagemang där det finns utmaningar eller förändringsbehov

Teori kommer varvas med praktiska övningar och konkreta exempel från olika företag i syfte att inspirera dig att prova på kreativa problemlösningar i din arbetsgrupp. Ta gärna med dig en kollega!

Snabbdiamanten®

Snabbdiamanten® är Crearums metodik för enklare vardagsfrågor, exempelvis vardagsproblem, surdegar eller konkreta utmaningar som är lätta att förstå och som man själv råder över. Den utgör även ett bra komplement för att konkretisera idéer vid förbättringstavlor eller som underlag för när man vill leda en grupp. Processen börjar med en enkel frågeställning, därefter görs en probleminventering och sedan tar man fram och prioriterar idéer utifrån utvalda problem. Till sist avslutar man med att ta fram en enkel handlingsplan för de idéer man vill gå vidare med.

Seminariet är kostnadsfritt och genomförs online.

* Genom din anmälan tillåter du att Crearum tar del av dina kontaktuppgifter.

Dela det här eventet med dina vänner