Kartläggaren 2.0 - Tolka och analysera resultat

Kartläggaren 2.0 - Tolka och analysera resultat

Panelen Åtgärder och detaljer

Gratis

Passar dig som vill göra en djupare analys av elevernas resultat i Kartläggaren!

Eventdetaljer

Välkommen till webbutbildning Kartläggaren 2.0!

Denna utbildning riktar sig till skolor som redan använder Kartläggaren och vill fördjupa sitt arbete med att tolka och analysera sina resultat.

Genomgång av:

  • Resultatkategorier och tolkning av normativt resultat
  • Analys av elevernas kunskapsutveckling över tid
  • Gruppera elever utifrån resultat
  • Förväntad resultathöjning mellan förtest och eftertest
  • Jämföra resultat inom kommun eller friskolegrupp
  • Frågestund

Vi skickar länk för inloggning till dig på morgonen samma dag utbildningen genomförs. Utbildningen är kostnadsfri och sitter ni flera tillsammans vid samma dator, så räcker det att en av er anmäler sig.