Gratis

KAM - lönsamma samarbeten som stärker konkurrenskraften

Panelen Åtgärder och detaljer

Gratis

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

Online-event

Beskrivning av evenemanget
Idag finns en tydlig strävan både från kund- och leverantörsföretag att fördjupa sitt samarbete med ett fåtal aktörer.

Eventdetaljer

Idag finns en tydlig strävan både från kund- och leverantörsföretag att fördjupa sitt samarbete med ett fåtal aktörer. Att ha nyckelkunder som är långsiktiga och lönsamma är en avgörande framgångsfaktor i affärsutvecklingsarbetet för många företag inom B2B.

Men vad krävs för att nå dit? Är alla kunder lika viktiga? Vad baserar jag valet av vem som kan vara nyckelkund på? Vad kan jag förvänta mig av ett nyckelkundssamarbete? 

Välkommen att prova-på IHM Key Account Management. Du får en inblick i hur du kan utveckla din förmåga att på ett planerat och professionellt sätt etablera och utveckla affärssamarbeten. 

Programmet IHM Key Account Management ger dig en helhetssyn på hur du utvecklar strategi och organisation för dina strategiskt viktiga kunder, hur du framgångsrikt arbetar med nyckelkundsbearbetningen samt förståelse för hur du kan skapa lönsamhet för bägge parter i nyckelkundssamarbetet. Det vänder sig i första hand till dig som jobbar som KAM idag. Du kan med fördel använda din egen verksamhet som utgångspunkt för ett affärsprojekt under programmet. 

Har du frågor kring programmet så kontakta mig gärna!

Varmt välkommen!

Annelie Nordström

annelie.nordstrom@ihm.se

telnr. 031-335 2050

Dela det här eventet med dina vänner

Tid

Plats

Online-event

{ _('Organizer Image')}

Arrangör IHM Business School Online

Arrangören av KAM - lönsamma samarbeten som stärker konkurrenskraften

Spara detta event

Händelse sparad