Gratis

Human rights due diligence - introduktion

Panelen Åtgärder och detaljer

Gratis

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

Online-event

Beskrivning av evenemanget
Lär dig grunderna i human rights due diligence i enhet med FN:s och OECD:s riktlinjer för ansvarsfullt företagande.

Eventdetaljer

EU-kommissionen kommer i höst att lägga fram ett lagförslag om human rights due diligence (HRDD) som kräver att företag identifierar, hanterar och redovisar risker kopplade till mänskliga rättigheter. Vad innebär detta för ditt företag och hur kan ni implementera HRDD i era leverantörsled?

På detta webbinarium får du lära dig grunderna i HRDD i enhet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Vi går igenom grundkraven för en due diligence, praktiska steg för implementering och vad vi kan förvänta oss från kommande EU-lag.

Webbinariet leds av Henrik Lindholm, verksamhetschef på flerpartsinitiativet ETI Sverige. Henrik har 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsförhållanden i globala leverantörsled, bland annat som hållbarhets-och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Dela det här eventet med dina vänner

Tid

Plats

Online-event

{ _('Organizer Image')}

Arrangör ETI Sverige

Arrangören av Human rights due diligence - introduktion

ETI Sverige samlar företag, fack, civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled.

Spara detta event

Händelse sparad