Gratis

Forelesning med Nina Gram Garmann professor ved OsloMet og Polylino

Panelen Åtgärder och detaljer

Gratis

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

Online-event

Beskrivning av evenemanget
Velkommen til en gratis forelesning med professor Nina Gram Garmann og Polylino!

Eventdetaljer

Barnehagen – en arena for flerspråklig utvikling

I Rammeplanen for barnehagen står det at barnehagen skal "bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse” Hvordan kan barnehagen bidra til å berike og støtte oppunder disse målene på en god måte? Hvordan kan man bruke bildebøker og digitale verktøy på mange språk for å støtte barnehagen i dette arbeidet?

Med utgangspunkt i disse spørsmålene vil professor ved OsloMet, Nina Gram Garmann, dele innsikter fra flere forskningsprosjekter knyttet til flerspråklighet og språkmangfold i barnehagen.

Forelesningen passer for deg som jobber i barnehage, men også for alle som er interessert i flerspråklighet og språklig mangfold i barnehagen.

DATO: 21 oktober

TID: 15:00 – 16:00

HVOR: Digitalt via Zoom. Når du har fyllt i registreringsskjema, vil du motta en e-post med lenke til forelesningen.

Nina Gram Garmann er professor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Garmann forsker på barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø. For tiden er hun særlig opptatt av flerspråklige barns språkutvikling og bruken av mange språk i barnehagen.

Dela det här eventet med dina vänner

Tid

Plats

Online-event

Arrangör ILT education

Arrangören av Forelesning med Nina Gram Garmann professor ved OsloMet og Polylino

Polylino er det flerspråklige lese- og lydboksverktøyet for barnehager som gir tilgang til et stort utvalg fantastiske billedbøker. Med Polylino får barnehagen et intuitivt, inspirerende hjelpemiddel for arbeid med litteratur, språkutvikling og flerspråklighet.

Spara detta event

Händelse sparad