Free

Fearless & Sustainable - Dag 2 En inspirationskväll för entreprenörer

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Fearless & Sustainable - Dag 2 En inspirationskväll för entreprenörer

About this Event

Eftersom att trycket på våra event alltjämt ökar, vill vi möta efterfrågan genom att anordna en lite större årlig mötesplats för kvinnliga investerare och entreprenörer.

Förra året skulle Feminvest ha lanserat den årliga mötesplatsen, Feminvest Summit, med tema Fearless & Sustainable. Men med tanke på Covid 19 har vi nu såklart valt att ställa om till ett digitalt event, utspritt på två dagar!

Temat för eventet är FEARLESS och SUSTAINABLE och syftar till det faktum att kvinnor börjar ta mer risk när de har kunskap och ett forum för att prata om sina ambitioner ekonomiskt. Vidare hållbarhet då 72% av nätverket anser det vara viktigt när de investerar.

Dag 1: För investerare, kommer att gå av stapeln den 19 april - Där fyra hållbara bolag kommer att göra var sin presentation inför Feminvest-nätverkets affärsänglar. Denna dag kan ni även se fram emot en presentation av årets rapport Fearless & Sustainable som vi tagit fram i ett stolt samarbete med storbanken SEB!

Dag 2: En inspirationskväll för entreprenörer äger rum den 20 april. Här kommer du att få se ett gäng med hållbara entreprenören som pitchar in sin affärside på ca 3 minuter.

Nedan kan du anmäla dig till de olika dagarna!

Dag 1 - Här hittar du länken!

Dag 2 - Du är här!

Varmt välkomna till en kväll med Feminvest!

Om Feminvest

Feminvest har ambitionen att inspirera och utbilda kvinnor att våga äga mer, både som investerare och som entreprenörer. Nätverket har för närvarande närmare 25.000 kvinnor i alla åldrar med den gemensamma nämnaren att de önskar se sitt ägande växa på olika sätt. Feminvest har även ett kvinnligt affärsängelnätverk som primärt investerar i kvinnliga entreprenörer eller jämställda bolag.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved