Gratis

Due diligence i globala leverantörsled

Panelen Åtgärder och detaljer

Gratis

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

Online-event

Beskrivning av evenemanget
Utbildning i due diligence i sex steg som förbereder dig på kommande EU-lag om Human Rights and Environmental Due Diligence (HREDD).

Eventdetaljer

Lär dig hur du identifierar, hanterar och redovisar risker kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöpåverkan i leverantörsledet. Hösten 2021 organiserar ETI Sverige en utbildning i due diligence i sex steg. Den bygger på FN:s och OECD:s riktlinjer och förbereder dig inför kommande EU-lag om Human Rights and Environmental Due Diligence (HREDD).

Due diligence, eller tillbörlig aktsamhet, är en internationellt förankrad process för att kartlägga och hantera företags negativa påverkan på människor, samhällen och miljö. Det är alltmer centralt för företags hållbarhetsarbete och på EU-nivå förbereds nu en lag som kommer att kräva att företag utför due diligence av mänskliga rättigheter och miljöfrågor.

ETI Sverige erbjuder under hösten en utbildning i due diligence i sex steg. Varje utbildningstillfälle är fristående och deltagare kan välja att gå hela utbildningen eller enstaka tillfällen.

Under utbildningen går vi igenom hur du implementerar och genomför due diligence i företagets leverantörsled med fokus på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Du lär dig metoder, tar del av praktiska exempel från företag och får tillgång till verktyg och mallar för due diligence-arbetet.

Detta får du

 • Genomgång av due diligence-processens sex steg: förankring, identifiering, hantering, uppföljning, redovisning och gottgörelse
 • Konkreta metoder för effektivt due diligence-arbete
 • Exempel från företag, fack och civilsamhälle
 • Tillgång till mallar och verktyg
 • Det senaste om EU-lagen om HREDD

Deltagare får dessutom tillfälle att utbyta erfarenheter och applicera sina kunskaper i gruppuppgifter med företag och intressenter från fack och civilsamhällen.

Utbildningstillfällen

Utbildningen består av sex fristående tillfällen. Deltagare kan välja att gå hela utbildningen eller enstaka tillfällen.

 • 14 sept 13:00-16:00: Förankra due diligence-arbetet
 • 30 sept 13:00-16:00: Kartlägg risker för land, bransch och råvara
 • 19 okt 13:00-16:00: Identifiera risker på leverantörsnivå
 • 9 nov 13:00-16:00: Hantera och förebygg negativ påverkan
 • 25 nov 13:00-16:00: Gottgör för negativ påverkan
 • 14 dec 13:00-16:00: Följ upp och kommunicera

Alla tillfällen kommer att spelas in och deltagare som inte kan närvara kan ta del av inspelningarna i efterhand.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med hållbarhets- och leverantörsfrågor på företag eller offentlig sektor. Den är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Innehållet är anpassat för företag i olika storlekar och branscher.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i ETI Sverige. För icke-medlemmar är kostnaden 10 000 kr för hela utbildningen eller 2 000 kr per utbildningstillfälle.

Intresserad av medlemskap i ETI Sverige? Läs mer här.

Kursledare

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige, ett flerpartsinitiativ som samlar företag, fack, civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled.

Henrik Lindholm har 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsförhållanden i globala leverantörsled, bland annat som hållbarhets- och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Mer information

För frågor om utbildningen kontakta Emilie Schultze emilie.schultze@etisweden.se.


		Due diligence i globala leverantörsled bild

Tid

Plats

Online-event

{ _('Organizer Image')}

Arrangör ETI Sverige

Arrangören av Due diligence i globala leverantörsled

ETI Sverige samlar företag, fack, civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled.

Spara detta event

Händelse sparad