Gratis

Att Starta Konstnärligt Företag - del 2 workshop

Panelen Åtgärder och detaljer

Gratis

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

Online-event

Beskrivning av evenemanget
Konstnärscentrum håller kursen Att starta konstnärligt företag i två delar med Transit Kulturinkubator. Här anmäler du dig till del 2.

Eventdetaljer

Workshop: Att starta konstnärlig verksamhet

(Del 2 av 2 i kursen Att starta konstnärligt företag)

Plats: onlinekurs

Datum: 8/9 2021 (13:00-15:00)

Kursledare: Peter Gahnström (Transit Kulturinkubator)

Nivå: Kursen riktar sig mot konstnärer som vill starta eller precis har startat ett företag för sin konstnärliga verksamhet.

Deltagare: max 25 st

Anmälan: (obs! för att gå kursens två delar krävs att du anmäler separat till båda två.) För att delta i kursen krävs att du är medlem i någon av Konstnärscentrums regionala föreningar, på vår hemsida kan du bli medlem och läsa mer om medlemskap.

Inom konsten och kulturen finns det lika många sätt att bedriva sin verksamhet som det finns konstnärer! Stämmer det eller finns det några former som kanske används mer flitigt?

Workshopen på 2 timmar kommer fokusera på att steg för steg sätta upp de delar som kommer behövas för att starta upp ditt företag. Vi kommer fokusera på enskilda firmor för att kunna jobba tillsammans i grupp utan att behöva "översätta" vissa premisser mellan företagsformerna.

Målet är att du ska gå från workshopen med en färdig handlingsplan och lite mer kunskap i huvudet så att du känner dig lite tryggare att starta företag.

Kort om Peter Gahnström

Peter är utbildad kulturproducent och har varit verksam sådan samt konstnär sen 2006. Med många års erfarenhet av att driva större kulturprojekt, främst inom det publika fältet, så besitter han kunskaper inom budget, personalplanering samt stödsystem för konstnärer och kulturskapare. Tidigare innovationsrådgivare och numer tf verksamhetsledare och coach på Transit.

Kort om Transit Kulturinkubator

Transit är en samarbetspartner och plats för yrkesverksamma scenkonstnärer, musiker, filmare, bildkonstnärer och formgivare. På Transit arbetar vi för att konstnärskapet ska ges bästa möjliga grogrund. Den enskilde konstnärens verksamhet utgår från dennes konstnärskap och arbete och utifrån det kan verksamheten utvecklas och struktureras.

Vi ger frilansande konstnärer Tid, Råd, och Rum för att utforska och utveckla sina konstnärliga verksamheter och projekt. Vi erbjuder dem möjligheter, resurser, stöd och metod att förstärka sina professionella verksamheter ekonomiskt och konstnärligt.

Dela det här eventet med dina vänner

Tid

Plats

Online-event

Arrangör Konstnärscentrum

Arrangören av Att Starta Konstnärligt Företag - del 2 workshop

Spara detta event

Händelse sparad