Gratis

Arendra och en röst från psykiatrin om att agera för hälsa

Panelen Åtgärder och detaljer

Gratis

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

Online-event

Beskrivning av evenemanget
Arendra varmpratar med överläkare och specialist inom psykiatri Lina Martinsson, om hur vi agerar i tid när en medarbetare inte mår bra.

Eventdetaljer

  • Finns det andra alternativ än att boka tid hos psykolog eller doktor? Vad är viktigt att tänka på då? Vad är mitt ansvar?
  • Vad finns för verksam hjälp att få innan hen låter sjukskriva sig?
  • Vad kan kollegor/vårdinstanser/chefer/familj göra?
  • Vilka verktyg finns?
  • Hur ställer jag som arbetsgivare krav på min nuvarande leverantör av företagshälsovård?
  • Finns det något jag post pandemin bör tänka särskilt på som arbetsgivare?

Varmt välkommen!

En länk till mötet kommer att skickas ut till dig cirka 48 timmar innan det är dags. OBS Logga gärna in i mötet innan, för att checka att tekniken fungerar!

Vi ber dig stänga av mikrofonen när du kommer in i mötet.

Webinariet kommer att spelas in.

Om vår gäst:

Lina Martinsson är överläkare, specialist i psykiatri och har arbetat i många olika team med bedömningar av sjukskrivnas arbetsförmåga och möjligheter till ett hållbart arbetsliv, bland annat i tio år på Affektiva mottagningen, Psykiatri sydväst.

Hon var först mest intresserad av ortopedi men ändrade bana till specialist inom psykiatri! Lina är disputerad forskare MD PhD och arbetar nu som verksamhetschef för Psykiatri sydväst i Stockholms sjukvårdsområde. Kliniken ligger geografiskt vid Karolinska Huddinge sjukhus i Stockholm, har 550 anställda och diagnosticerar och behandlar 10 000 patienter med svår psykisk sjukdom vid 11 öppenvårdsenheter och 7 vårdavdelningar.

Lina disputerade 2016 med en avhandling om genetiska faktorer vid litiumbehandling vid bipolärt syndrom. Därefter har hon uppfunnit och implementerat en ny metod ”Braining” - hur patienter med psykiatrisk sjukdom såsom depression, ångest och stress får avsevärt förbättrad livskvalitet med schemalagd fysisk aktivitet som gruppträningspass tillsammans lett av vårdpersonalen. Forskning pågår på Braining vid Karolinska Institutet där man nu undersöker hälsoeffekter av Braining för patienter och personal.


		Arendra och en röst från psykiatrin om att agera för hälsa bild

VAD ARENDRA GÖR

Vi är specialister på arbetshälsa. Genom att fokusera på resurser, styrkor och funktioner undviker vi ohälsa och vårdinsatser och hjälper människor att vara mer hållbara på arbetsmarknaden. Vi är en företagshälsa som på riktigt hjälper er främja hälsa och gynnsamma beteenden, våga se orsaken till en bristande hälsa eller motivation och agera i tid.

VAD ARENDRA ERBJUDER

Arendra är en samarbetspart till arbetsgivare i syfte att uppnå hållbar arbetshälsa på individ-, organisations- och samhällsnivå.

Våra tjänster syftar till att ge er praktiska verktyg för att ni ska kunna och vilja agera i tid.

Det bidrar till sänkta kostnader, minskat lidande och tydligare ansvarsfördelning.

VÅR MISSION

Med mod, tillit och handlingskraft bidrar vi till att människan tar eget ansvar för sin hälsa och sitt arbetsliv.

Vill du veta mer om oss besök gärna vår hemsida!

www.arendra.se

Arendra har funnits på marknaden sedan 2017, är rankade som ett socialt företag trots vår affärsdrivande verksamhet. Det är för att vi på allvar påverkar på samhällsnivå och bidrar till att ena arbetsmarknadens parter inom området arbetshälsa. För oss är det här ett arbete som aldrig någonsin slutar och något vi är mycket stolta över att få bära med oss in i varje nytt kundsamarbete.

Dela det här eventet med dina vänner

Tid

Plats

Online-event

{ _('Organizer Image')}

Arrangör Arendra

Arrangören av Arendra och en röst från psykiatrin om att agera för hälsa

Spara detta event

Händelse sparad