Appvas användarforum om Hållbar förändring

Åtgärdspanel

Appvas användarforum om Hållbar förändring

Välkommen till Appvas användarforum

Tid och plats

Datum och tid

Plats

Online

Eventdetaljer

Hållbar förändring

Välkommen till en lunchföreläsning där professor Anna Valtonen bjuder på en inspirerande presentation där hållbarhet sätts i relation till vår historiska utveckling och våra framtida behov. Anna delar på ett positivt och underhållande sätt med sig av sina erfarenheter och sin kunskap inom design och hållbarhet.

Om föredragshållaren:

Anna Valtonen är professor i strategisk design vid Aalto universitetet i Finland. Valtonen har tidigare verkat som vicerektor för universitetet samt som dekan för högskolan för konst, design och arkitektur. Hon har även lång erfarenhet från industrin och ingår i Vitec-koncernens styrelse. Vitec Appva är en del av Vitec Software Group sedan 2021 och hållbarhet är en viktig del av vårt och koncernens arbete.

När: 15 november. 11.30-12.30

Var: Via Teams. Du får en länk, via mail, för att ansluta till föreläsningen några dagar innan den 15/11.

Användarträffen är kostnadsfri för våra kunder. Välkommen till en inspirerande föreläsning!

Har du frågor är du välkommen att kontakta Ann-Christin Barck:

ann-christin.barck@appva.com

Välkommen!

*Föreläsningen kan komma att ställas in på grund av sjukdom eller liknande. Om det skulle inträffa meddelas deltagaren separat.

Appvas användarforum om Hållbar förändring bild