Workshopledarkurs Idédiamanten (On-line)

Workshopledarkurs Idédiamanten (On-line)

Panelen Åtgärder och detaljer

10 211,31 kr

Datum och tid

Plats

Online-evenemang

Återbetalningspolicy

Digital live-utbildning i kreativ problemlösning som lär dig konkreta metoder för att skapa förutsättningar för ett kreativt klimat.

Eventdetaljer

Välkommen på en workshop där vi under en heldag lär ut om Idédiamanten. Det här är en utbildning som vänder sig till dig som vill bli en bättre workshopledare och vill ta del av idéutvecklingsmetodik för förberedelser och genomförande av workshops på din arbetsplats.

Kursens innehåll

  • Introduktion om kreativitet, idéutveckling och innovation
  • Om gruppers kreativitet
  • Att förbereda workshops
  • Uppstart av grupper
  • Genomförande av workshops och idémöten
  • Idéutvecklingsprocessen
  • Metoder för urval
  • Avslut av idémöten
  • Dokumentation av workshops
  • Uppföljning

Genomförande

Kursen genomförs som en digital online-utbilding och sker under två, den 13 oktober och 3 november mellan 8:15 och 12.00

Coaching

I kursen ingår två coachingtillfällen (2 x 45 min) som genomförs digitalt. Syftet med dessa tillfällen är att komma igång och anpassa metoder till den egna verksamheten.

Kursens mål

Att få en introduktion i begrepp och förhållningssätt rörande kreativitet, idéutveckling, förbättringar och innovationer. Deltagarna skall förstå viktiga förutsättningar för kreativitet utifrån perspektiven människor-process-miljö. Deltagarna lär sig att planera och leda kreativa workshops och kreativa övningar.

Läs mer om utbildningen här!

Läs mer om Crearum och vårt erbjudande här!

Workshopledarkurs Idédiamanten (On-line) bild

Kostnad: 9500 kr, exl moms. I priset ingår lunch, fika, boken Kreativ på jobbet, kom igång-material samt dokumentation.

Genomförande: Utbildningen genomförs under en heldag i Linköping.

Tid och Datum: 13 oktober , Kl.08:15- 12.00

3 november, Kl.08.15 -12.00

Dela det här eventet med dina vänner