Trampolin Brons 2022 (On-line)

Trampolin Brons 2022 (On-line)

Panelen Åtgärder och detaljer

12 898,50 kr

Datum och tid

Återbetalningspolicy

Trampolin är ett branschöverskridande kunskapsnätverk för personer som är intresserade av eller jobbar med innovationsledning.

Eventdetaljer

Ett unikt koncept som kombinerar utbildning med erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, inspiration för att utveckla den egna yrkesrollen såväl som innovationsförmågan på den egna arbetsplatsen.

Trampolin Brons ger en introduktion till innovationsledning. Deltagarna behöver inte ha specifika förkunskaper men ett intresse för ämnet och ha en utvecklingsroll i den egna verksamheten. Deltagarna får uppgifter mellan träffarna som innebär att man gör en enkel nulägesanalys av den egna verksamheten kopplat till innovationsförmågans olika aspekter. Efter ett bronsprogram har man en god förståelse för innovationsledning och hur man själv vill utveckla sin roll och bidra till sin verksamhet. Dessutom bygger man ett personligt nätverk från helt olika branscher inom området.

Så här fungerar Trampolinkonceptet online

I grupper om maximalt 20 deltagare träffas vi online 6 gånger under programmet och under gruppdiskussioner och övningar använder vi olika verktyg som Miro och Trello för att få dynamik och en kreativ digital miljö. Träffarna har olika teman som följer standarden för innovationsledning ISO 56002. Deltagandet i Trampolin kan kompletteras med coachning för att deltagare ska kunna certifiera sig som innovationsledare. Det är en fördel att vara flera deltagare från samma verksamhet. Vi rekommenderar också att man kompletterar med coachade träffar med närmaste chef vid 2-3 tillfällen under programmets gång, för att diskutera och förankra hur verksamheten vill förvalta de nya kunskaperna.

Programmet omfattar sju online-träffar med olika teman för varje tillfälle

  • 4 oktober 2022 | Kl.13-14.00
  • 18 oktober 2022 | Kl.13-16.00
  • 8 november 2022 | Kl.13-16.00
  • 29 november 2022 | Kl.13-16.00
  • 31 januari 2023| Kl.13-16.00
  • 21 februari 2023 | Kl.13-16.00
  • 14 mars 2023 | Kl.13-14.30

Mötesupplägg

Mötet startar kl 13.00 och slutar kl 16. En inledande uppvärmningsrunda följs av teori och praktiska övningar på temat för träffen.

Ju mer erfarna deltagare desto större del praktiska uppgifter, erfarenhetsutbyte, studiebesök och fördjupningar. Deltagarna bidrar ofta med egna case och konkreta erfarenheter vilket är mycket uppskattat då det blir verklighetsförankrat och ger ett fördjupat ömsesidigt lärande.

Vid vissa träffar deltar våra duktiga och erfarna samarbetspartners med teori och fördjupade kunskaper inom sina specialområden.

Trampolin Open

I konceptet Trampolin ingår två träffar per år som kallas Trampolin Open och som är öppna för samtliga grupper och även andra inbjudna gäster. Vid dessa träffar fördjupar vi oss inom ett aktuellt ämne och bjuder in en forskare, expert eller kanske innovatör. Det kan också vara en presentation av ett intressant case. Träffarna ser olika ut beroende på ämne, men syftar alltid till att ge ny inspiration och kunskap och nya kontakter genom ett aktivt nätverkande och gemensamma reflektioner.

Crearum driver också Östra Mellansveriges lokala hub i branschföreningen Innovationsledarna och dessa träffar kombineras ibland med Trampolin Open. Det bidrar till ytterligare breddning av kontakter och aktuell omvärldsorientering inom området. Till Trampolin Open uppmuntrar vi att ta med lednings- eller andra nyckelpersoner. Det ger en bredare förankring och ökade insikter om strukturerat idé- och innovationsarbete och nya kontakter.

Trampolin Brons 2022 (On-line) bild

Kostnad

Årsavgift Trampolin Brons (Online): 12 000 SEK

Det är en fördel att komplettera träffarna med coachningstillfällen, gärna tillsammans med närmaste chef. Kostnader för coachning och implementeringsstöd mellan träffarna tillkommer. En Trampolinare har ofta möjlighet att ”ta igen” missade tillfällen i andra grupper efter överenskommelse.

Dela det här eventet med dina vänner